BEST INDOCHINA TRAVEL & AGENCY CO.,LTD

THE BEST ALTERNATIVE CHOICE FOR YOU

มหัศจรรย์...บาน่าฮิลล์ เว้ ดานัง ฮอยอัน บินเย็น-กลับเย็น 

BT-VN98_VZ

เดินทาง
ส.ค. - ต.ค.
ระยะเวลา
4 วัน 3 คืน
สายการบิน
VietJet Air (VZ)
(VZ)
ราคาเริ่มต้น
13,999 บาท

ไฮไลท์

มหัศจรรย์..เวียดนาม บาน่าฮิลล์ เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน

 • นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลกขึ้นสู่บาน่าฮิลล์
 • สนุกสนานกับสวนสนุกบนบาน่าฮิลล์ The Fantasy Park
 • ชมสวนสไตล์ฝรั่งเศสและโรงบ่มไวน์
 • ถ่ายรูปเช็คอินกับสะพานสีทอง แหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตบนบาน่าฮิลล์
 • ชมเจดีย์เทียนมู่ เจดีย์ทรงเก๋งจีน สูง 7 ชั้นริมแม่น้ำหอม
 • ช้อปปิ้ง ตลาดฮาน เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองราคาย่อมเยาว์
 • ลงเรือมังกร ล่องแม่น้ำหอม พร้อมฟังดนตรีขับกล่อมพื้นเมือง
 • ชมพระราชวังเว้ พร้อมนั่งสามล้อซิโคล่ชมเมืองเว้
 • นั่งเรือกระด้ง ที่หมู่บ้านกั๊มทาน
 • ชมสุสานกษัตริย์ไคดิงห์
 • ชมเมืองโบราณฮอยอัน
 • ชมสะพานมังกร สัญลักษณ์เมืองดานัง
 • เสริฟ์พร้อมน้ำจิ้มซีฟู้ด ยี่ห้อ มาดามดอง 
 • บุฟเฟ่ต์นานาชาติ บนบาน่าฮิลล์
 • พักบนบาน่าฮิลล์ 1 คืน
 • พักเมืองเว้ 1 คืน
 • พักเมืองดานัง 1 คืน

ตารางการเดินทาง

วันเดินทาง รหัสทัวร์ ราคาเริ่มต้นที่ สถานะ
- 12-15 ส.ค. 65 BT-VN98_VZ 15,999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 18-21 ส.ค. 65 BT-VN98_VZ 14,999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 21-24 ส.ค. 65 BT-VN98_VZ 13,999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 26-29 ส.ค. 65 BT-VN98_VZ 14,999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 01-04 ก.ย. 65 BT-VN98_VZ 14,999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 03-06 ก.ย. 65 BT-VN98_VZ 14,999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 04-07 ก.ย. 65 BT-VN98_VZ 13,999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 08-11 ก.ย. 65 BT-VN98_VZ 14,999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 09-12 ก.ย. 65 BT-VN98_VZ 14,999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 17-20 ก.ย. 65 BT-VN98_VZ 14,999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 18-21 ก.ย. 65 BT-VN98_VZ 13,999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 22-25 ก.ย. 65 BT-VN98_VZ 13,999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 23-26 ก.ย. 65 BT-VN98_VZ 14,999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 29-02 ต.ค. 65 BT-VN98_VZ 14,999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 30-03 ต.ค. 65 BT-VN98_VZ 14,999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 01-04 ต.ค. 65 BT-VN98_VZ 14,999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 02-05 ต.ค. 65 BT-VN98_VZ 13,999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 05-08 ต.ค. 65 BT-VN98_VZ 13,999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 07-10 ต.ค. 65 BT-VN98_VZ 14,999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 08-11 ต.ค. 65 BT-VN98_VZ 14,999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 10-13 ต.ค. 65 BT-VN98_VZ 14,999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 11-14 ต.ค. 65 BT-VN98_VZ 14,999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 14-17 ต.ค. 65 BT-VN98_VZ 15,999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 15-18 ต.ค. 65 BT-VN98_VZ 15,999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 16-19 ต.ค. 65 BT-VN98_VZ 13,999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 19-22 ต.ค. 65 BT-VN98_VZ 14,999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 20-23 ต.ค. 65 BT-VN98_VZ 15,999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 22-25 ต.ค. 65 BT-VN98_VZ 15,999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 23-26 ต.ค. 65 BT-VN98_VZ 15,999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 24-27 ต.ค. 65 BT-VN98_VZ 13,999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 26-29 ต.ค. 65 BT-VN98_VZ 14,999 ติดต่อบริษัททัวร์

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์