BEST INDOCHINA TRAVEL & AGENCY CO.,LTD

THE BEST ALTERNATIVE CHOICE FOR YOU

บินเหมาลำ ฮานอย ฟานซีปัน วัดตามจุ๊ก สะพานมังกรเมฆ 2022 

BT-VN789_VZ

เดินทาง
ต.ค. - ต.ค.
ระยะเวลา
4 วัน 3 คืน
สายการบิน
VietJet Air (VZ)
(VZ)
ราคาเริ่มต้น
18,999 บาท

ไฮไลท์

 • ชมนาขั้นบันได ซาปา 
 • นั่งกระเช้าขึ้นเขา สู่ยอดเขาฟานซิปัน หลังคาอินโดจีน
 • ชมสะพานแก้วมังกรเมฆ
 • ชมหมู่บ้านชาวเขา ชมน้ำตกสีเงิน
 • ชมทะเลสาบคืนดาบ วัดหง๊อกเซิน
 • ล่องเรือชมวัดตามจุ๊ก แลนด์มาร์คใหม่ของเวียดนาม
 • Check in MOANA SAPA CAFÉ จุดเช็คอินแห่งใหม่ของเมืองซาปา
 • พิเศษ !! ทานอาหาร SEN BUFFET
 • พิเศษ !! ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอน+ไวน์แดงดาลัด
 • อิสระ ช้อปปิ้งจุใจถนน 36 สาย
 • พักดี 4 ดาว

ตารางการเดินทาง

วันเดินทาง รหัสทัวร์ ราคาเริ่มต้นที่ สถานะ
BUS 1 13-16 ต.ค. 65 BT-VN789_VZ 18,999 ติดต่อบริษัททัวร์
BUS 2 13-16 ต.ค. 65 BT-VN789_VZ 18,999 ติดต่อบริษัททัวร์
BUS 2 13-16 ต.ค. 65 BT-VN789_VZ 18,999 ติดต่อบริษัททัวร์
BUS 2 13-16 ต.ค. 65 BT-VN789_VZ 18,999 ติดต่อบริษัททัวร์
BUS 2 13-16 ต.ค. 65 BT-VN789_VZ 18,999 ติดต่อบริษัททัวร์
BUS 1 20-23 ต.ค. 65 BT-VN789_VZ 18,999 ติดต่อบริษัททัวร์
BUS 2 20-23 ต.ค. 65 BT-VN789_VZ 18,999 ติดต่อบริษัททัวร์
BUS 2 20-23 ต.ค. 65 BT-VN789_VZ 18,999 ติดต่อบริษัททัวร์
BUS 2 20-23 ต.ค. 65 BT-VN789_VZ 18,999 ติดต่อบริษัททัวร์
BUS 2 20-23 ต.ค. 65 BT-VN789_VZ 18,999 ติดต่อบริษัททัวร์

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์