BEST INDOCHINA TRAVEL & AGENCY CO.,LTD

THE BEST ALTERNATIVE CHOICE FOR YOU

มหัศจรรย์..ซาปา ฟานซิปัน นิงห์บิงก์ ต้อนรับเปิดประเทศ 

BT-VN46_FD

เดินทาง
พ.ค. - มิ.ย.
ระยะเวลา
5 วัน 4 คืน
สายการบิน
Air Asia
(FD)
ราคาเริ่มต้น
16,999 บาท

ไฮไลท์

  • ชมนาขั้นบันได ซาปา
  • นั่งกระเช้าขึ้นเขา สู่ยอดเขาฟานซิปัน
  • ชมสะพานแก้วมังกรเมฆ
  • ชมหมู่บ้านชาวเขา ชมน้ำตกสีเงิน
  • ชมวัดตามจุ๊ก แลนด์มาร์คใหม่ของเวียดนาม
  • ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง นิงก์บิงห์
  • ชมถ้ำสวรรค์ 
  • พิเศษ !! ทานอาหารกลางวันบนเรือ SEAFOOD เป็นอาหารทะเลสไตล์เวียดนาม
  • พิเศษ !! ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอน+ไวน์แดงดาลัด

ตารางการเดินทาง

วันเดินทาง รหัสทัวร์ ราคาเริ่มต้นที่ สถานะ

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์