BEST INDOCHINA TRAVEL & AGENCY CO.,LTD

THE BEST ALTERNATIVE CHOICE FOR YOU

มหัศจรรย์...ซาปา ฮานอย ฟานซิปัน วัดตามจุ๊ก พักดี 4 ดาว 

BT-VN44_FD

เดินทาง
ก.ค. - ต.ค.
ระยะเวลา
4 วัน 3 คืน
สายการบิน
Air Asia
(FD)
ราคาเริ่มต้น
16,999 บาท

ไฮไลท์

 • ชมนาขั้นบันได ซาปา 
 • นั่งกระเช้าขึ้นเขา สู่ยอดเขาฟานซิปัน หลังคาอินโดจีน
 • ชมสะพานแก้วมังกรเมฆ
 • ชมหมู่บ้านชาวเขา ชมน้ำตกสีเงิน
 • ชมทะเลสาบคืนดาบ วัดหง๊อกเซิน
 • ล่องเรือชมวัดตามจุ๊ก แลนด์มาร์คใหม่ของเวียดนาม
 • Check in MOANA SAPA CAFÉ จุดเช็คอินแห่งใหม่ของเมืองซาปา
 • พิเศษ !! ทานอาหารกลางวันบนเรือ SEAFOOD เป็นอาหารทะเลสไตล์เวียดนาม
 • พิเศษ !! ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอน+ไวน์แดงดาลัด
 • อิสระ ช้อปปิ้งจุใจถนน 36 สาย
 • พักดี 4 ดาว

ตารางการเดินทาง

วันเดินทาง รหัสทัวร์ ราคาเริ่มต้นที่ สถานะ
- 19-22 ส.ค. 65 BT-VN44_FD 16,999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 26-29 ส.ค. 65 BT-VN44_FD 16,999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 02-05 ก.ย. 65 BT-VN44_FD 17,999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 09-12 ก.ย. 65 BT-VN44_FD 16,999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 16-19 ก.ย. 65 BT-VN44_FD 16,999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 23-26 ก.ย. 65 BT-VN44_FD 16,999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 30-03 ต.ค. 65 BT-VN44_FD 16,999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 07-10 ต.ค. 65 BT-VN44_FD 18,999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 21-24 ต.ค. 65 BT-VN44_FD 18,999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 28-31 ต.ค. 65 BT-VN44_FD 17,999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 04-07 พ.ย. 65 BT-VN44_FD 17,999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 11-14 พ.ย. 65 BT-VN44_FD 18,999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 18-21 พ.ย. 65 BT-VN44_FD 17,999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 25-28 พ.ย. 65 BT-VN44_FD 17,999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 02-05 ธ.ค. 65 BT-VN44_FD 18,999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 09-12 ธ.ค. 65 BT-VN44_FD 18,999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 16-19 ธ.ค. 65 BT-VN44_FD 18,999 ติดต่อบริษัททัวร์

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์