BEST INDOCHINA TRAVEL & AGENCY CO.,LTD

THE BEST ALTERNATIVE CHOICE FOR YOU

มหัศจรรย์..ซาปา ฟานซิปัน วัดตามจุ๊ก แลนด์มาร์คใหม่ ต้อนรับเปิดประเทศ 

BT-VN42_FD

เดินทาง
พ.ค. - มิ.ย.
ระยะเวลา
4 วัน 3 คืน
สายการบิน
Air Asia
(FD)
ราคาเริ่มต้น
14,900 บาท

ไฮไลท์

  • ชมนาขั้นบันได ซาปา หลังคาอินโดจีน
  • นั่งรถรางและกระเช้าขึ้นเขา ฟานซิปัน
  • ชมวัดตามจุ๊ก แลนด์มาร์คใหม่เวียดนาม
  • ชมสะพานแก้วมังกรเมฆ
  • ชมหมู่บ้านชาวเขากั๊ดกั๊ด 
  • ชมน้ำตกสีน้ำเงิน
  • อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย
  • พิเศษ !! ชาบูปลาแซลมอน+ไวน์แดง
  • ฟรี !! ประกันโควิด 50,000 USD
  • ฟรี !! ชุด PROTECT

ตารางการเดินทาง

วันเดินทาง รหัสทัวร์ ราคาเริ่มต้นที่ สถานะ

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์