BEST INDOCHINA TRAVEL & AGENCY CO.,LTD

THE BEST ALTERNATIVE CHOICE FOR YOU

มหัศจรรย์...ซาปา ฮานอย ฟาซิปัน วัดตามจุ๊ก บิน VU 

BT-VN41_VU

เดินทาง
ธ.ค. - มี.ค.
ระยะเวลา
4 วัน 3 คืน
สายการบิน
Vietravel Airlines
(VU)
ราคาเริ่มต้น
15,999 บาท

ไฮไลท์

  • ชมนาขั้นบันได ซาปา 
  • นั่งกระเช้าขึ้นเขา สู่ยอดเขาฟานซิปัน หลังคาอินโดจีน
  • ชมหมู่บ้านชาวเขา
  • ชมทะเลสาบคืนดาบ วัดหง๊อกเซิน
  • ล่องเรือชมวัดตามจุ๊ก แลนด์มาร์คใหม่ของเวียดนาม
  • Check in MOANA SAPA CAFÉ จุดเช็คอินแห่งใหม่ของเมืองซาปา
  • พิเศษ !! ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอน+ไวน์แดงดาลัด
  • อิสระ ช้อปปิ้งจุใจถนน 36 สาย
  • พัก 4 ดาว 1 คืน

ตารางการเดินทาง

วันเดินทาง รหัสทัวร์ ราคาเริ่มต้นที่ สถานะ
- 23-26 ธ.ค. 65 BT-VN41_VU 15,999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 29-01 ม.ค. 66 BT-VN41_VU 19,999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 30-02 ม.ค. 66 BT-VN41_VU 19,999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 03-06 ก.พ. 66 BT-VN41_VU 16,999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 10-13 ก.พ. 66 BT-VN41_VU 15,999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 17-20 ก.พ. 66 BT-VN41_VU 15,999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 24-27 ก.พ. 66 BT-VN41_VU 15,999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 02-05 มี.ค. 66 BT-VN41_VU 15,999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 03-06 มี.ค. 66 BT-VN41_VU 15,999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 10-13 มี.ค. 66 BT-VN41_VU 15,999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 17-20 มี.ค. 66 BT-VN41_VU 15,999 ติดต่อบริษัททัวร์

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์