BEST INDOCHINA TRAVEL & AGENCY CO.,LTD

THE BEST ALTERNATIVE CHOICE FOR YOU

มหัศจรรย์...บาน่าฮิลล์ เว้ ดานัง ฮอยอัน บินเย็น-กลับเย็น 

BT-VN19_VZ

เดินทาง
ต.ค. - ม.ค.
ระยะเวลา
4 วัน 3 คืน
สายการบิน
VietJet Air (VZ)
(VZ)
ราคาเริ่มต้น
10,999 บาท

ไฮไลท์

มหัศจรรย์...บาน่าฮิลล์ เว้ ดานัง ฮอยอัน บินเย็น-กลับเย็น

 • นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลกขึ้นสู่บาน่าฮิลล์
 • สนุกสนานกับสวนสนุกบนบาน่าฮิลล์ The Fantasy Park
 • ชมสวนสไตล์ฝรั่งเศสและโรงบ่มไวน์
 • ถ่ายรูปเช็คอินกับสะพานสีทอง แหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตบนบาน่าฮิลล์
 • ชมเจดีย์เทียนมู่ เจดีย์ทรงเก๋งจีน สูง 7 ชั้นริมแม่น้ำหอม
 • ช้อปปิ้ง ตลาดฮาน เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองราคาย่อมเยาว์
 • ลงเรือมังกร ล่องแม่น้ำหอม พร้อมฟังดนตรีขับกล่อมพื้นเมือง
 • ชมพระราชวังเว้ พร้อมนั่งสามล้อซิโคล่ชมเมืองเว้
 • นั่งเรือกระด้ง ที่หมู่บ้านกั๊มทาน
 • ชมสุสานกษัตริย์ไคดิงห์
 • ชมเมืองโบราณฮอยอัน
 • ชมสะพานมังกร สัญลักษณ์เมืองดานัง 
 • บุฟเฟ่ต์นานาชาติ บนบาน่าฮิลล์
 • พักเมืองเว้ 1 คืน
 • พักเมืองดานัง 2 คืน
 • พักดี 4 ดาว

ตารางการเดินทาง

วันเดินทาง รหัสทัวร์ ราคาเริ่มต้นที่ สถานะ
- 02-05 พ.ย. 65 BT-VN19_VZ 12,999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 09-12 พ.ย. 65 BT-VN19_VZ 12,999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 10-13 พ.ย. 65 BT-VN19_VZ 13,999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 17-20 พ.ย. 65 BT-VN19_VZ 13,999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 20-23 พ.ย. 65 BT-VN19_VZ 12,999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 24-27 พ.ย. 65 BT-VN19_VZ 13,999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 27-30 พ.ย. 65 BT-VN19_VZ 12,999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 01-04 ธ.ค. 65 BT-VN19_VZ 14,999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 04-07 ธ.ค. 65 BT-VN19_VZ 13,999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 08-11 ธ.ค. 65 BT-VN19_VZ 14,999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 10-13 ธ.ค. 65 BT-VN19_VZ 14,999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 22-25 ธ.ค. 65 BT-VN19_VZ 14,999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 23-26 ธ.ค. 65 BT-VN19_VZ 15,999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 24-27 ธ.ค. 65 BT-VN19_VZ 15,999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 29-01 ม.ค. 66 BT-VN19_VZ 17,999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 30-02 ม.ค. 66 BT-VN19_VZ 17,999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 31-03 ม.ค. 66 BT-VN19_VZ 17,999 ติดต่อบริษัททัวร์

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์