BEST INDOCHINA TRAVEL & AGENCY CO.,LTD

THE BEST ALTERNATIVE CHOICE FOR YOU

มหัศจรรย์...บาน่าฮิลล์ ชมโชว์สุดอลังการ 

BT-VN084_VZ

เดินทาง
เม.ย. - ต.ค.
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
สายการบิน
VietJet Air (VZ)
(VZ)
ราคาเริ่มต้น
12,999 บาท

ไฮไลท์

ต้อนรับเปิดประเทศ  บินตรงสู่เวียดนาม

มหัศจรรย์...บาน่าฮิลล์ ดานัง ฮอยอัน ชมโชว์สุดอลังการ

 • นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่เขาบาน่าฮิลล์
 • สนุกสนานกับสวนสนุก The Fantasy Theme Park
 • ชมสะพานมือสีทอง เอกลักษณ์บนบาน่าฮิลล์
 • เช็คอินถ่ายรูปสวยๆกับสวนสไตล์ฝรั่งเศส
 • นั่งเรือกระด้ง หมู่บ้านกั๊มทาน
 • ชมเมืองโบราณฮอยอัน
 • ชมโชว์สุดอลังการ Hoi An Impression Theme Park
 • ช้อปปิ้งตลาดฮาน
 • ชมสะพานมังกร
 • ขอพร วัดลินห์อึ๋ง
 • เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์นานาชาติบนบาน่าฮิลล์
 • เมนูพิเศษ Sea Food Boat Get 
 • พักบาน่าฮิลล์ 1 คืน
 • พักดานัง 1 คืน

ตารางการเดินทาง

วันเดินทาง รหัสทัวร์ ราคาเริ่มต้นที่ สถานะ
- 07-09 ต.ค. 65 BT-VN084_VZ 13,999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 14-16 ต.ค. 65 BT-VN084_VZ 14,999 ติดต่อบริษัททัวร์

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์