BEST INDOCHINA TRAVEL & AGENCY CO.,LTD

THE BEST ALTERNATIVE CHOICE FOR YOU

มหัศจรรย์...บาน่าฮิลล์ เว้ ดานัง ฮอยอัน 

BT-VN081_VZ

เดินทาง
พ.ค. - ต.ค.
ระยะเวลา
4 วัน 3 คืน
สายการบิน
VietJet Air (VZ)
(VZ)
ราคาเริ่มต้น
10,999 บาท

ไฮไลท์

ต้อนรับเปิดประเทศ  บินตรงสู่เวียดนาม

มหัศจรรย์....บาน่าฮิลล์  เว้ ดานัง ฮอยอัน 

 • นั่งกระเช้าไฟฟ้าที่ยาวที่สุดขึ้นสู่ยอดเขาบาน่าฮิลล์
 • ชมสะพานมือสีทอง สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์บนบาน่าฮิลล์
 • สนุกสนานกับกิจกรรมภายในสวนสนุก The Fantasy Park
 • ถ่ายรูปเช็คอินสวยๆกับสวนสไตล์ฝรั่งเศส
 • อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์นานาชาติบนบาน่าฮิลล์
 • ชมเจดีย์เทียนมู่เมืองเว้
 • ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอมพร้อมชมการแสดงพื้นเมือง
 • นั่งรถสามล้อซิโคล่ชมเมืองเว้
 • ชมพระราชวังเว้
 • นั่งเรือกระด้งที่หมู่บ้านกั๊มทาน
 • ชมเมืองโบราณฮอยอัน
 • ช้อปปิ้งตลาดฮาน
 • ขอพรวัดลินห์อึ๋ง
 • ชมสะพานมังกรเมืองดานัง

ตารางการเดินทาง

วันเดินทาง รหัสทัวร์ ราคาเริ่มต้นที่ สถานะ
- 17-20 ก.ค. 65 BT-VN081_VZ 12,999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 23-26 ก.ค. 65 BT-VN081_VZ 13,999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 24-27 ก.ค. 65 BT-VN081_VZ 12,999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 07-10 ส.ค. 65 BT-VN081_VZ 12,999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 14-17 ส.ค. 65 BT-VN081_VZ 12,999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 21-24 ส.ค. 65 BT-VN081_VZ 13,999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 28-31 ส.ค. 65 BT-VN081_VZ 10,999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 03-06 ก.ย. 65 BT-VN081_VZ 13,999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 11-14 ก.ย. 65 BT-VN081_VZ 12,999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 18-21 ก.ย. 65 BT-VN081_VZ 13,999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 24-27 ก.ย. 65 BT-VN081_VZ 13,999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 25-28 ก.ย. 65 BT-VN081_VZ 12,999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 02-05 ต.ค. 65 BT-VN081_VZ 12,999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 09-12 ต.ค. 65 BT-VN081_VZ 13,999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 16-19 ต.ค. 65 BT-VN081_VZ 12,999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 22-25 ต.ค. 65 BT-VN081_VZ 14,999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 23-26 ต.ค. 65 BT-VN081_VZ 14,999 ติดต่อบริษัททัวร์

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์