BEST INDOCHINA TRAVEL & AGENCY CO.,LTD

THE BEST ALTERNATIVE CHOICE FOR YOU

มหัศจรรย์...ดูไบ 


**การยื่นวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เมืองดูไบ จะมีการพิจารณา 15 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ยื่นเอกสารภายในกำหนดจะทำให้ผลของวีซ่า พิจารณาไม่ทันการเดินทาง หรือถูกปฏิเสธ หากเกิดกรณีดังกล่าวขึ้น ทางบริษัทจะไม่ทำการรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดของผู้เดินทางท่านนั้น ทั้งนี้รวมถึงไม่สามารถเปลี่ยนรายชื่อผู้เดินทางได้**

ไฮไลท์

เที่ยวดูไบมอลล์ ชมน้ำพุแห่งดูไบ หรือน้ำพุเต้นระบำ

ท่านเดินทางสู่ชั้นที่ 124 ของตึกบุรจญ์เคาะลีฟะฮ์ BurjKhalifa ตึกที่สูงที่สุดในโลก

ถ่ายรูปกับรถ Ferrari ณ บริเวณด้านหน้า เฟอร์รารี่เวิลด์

นำท่านชม มัสยิด GRAND MOSQUE มัสยิดที่สวยที่สุดในโลก

เดินทางสู่ Heritage Village แวะถ่ายรูปกับตึก เอทิฮัดทาวเวอร์

แวะถ่ายรูปกับ พระราชวังชีค สุเหร่าจูไมร่าห์ และบุรจญ์อัลอาหรับ

ขึ้นรถไฟ Monorail ชมหมู่เกาะต้นปาล์ม และโรงแรมแอตแลนทิสเดอะปาล์ม

สัมผัสประสบการณ์สุด Exclusive นั่งรถลิมูซีน ชมเมืองดูไบ

ตะลุยทะเลทรายด้วยรถ 4WD ขับเคลื่อน 4 ล้อ

ชมพิพิธภัณฑ์ดูไบ นั่งเรือ Abra ข้ามฟากที่ Dubai Creek ถ่ายรูปกับ‘ดูไบ เฟรม

ชอปปิงที่เอมิเรตส์มอลล์ ตลาดเครื่องเทศและตลาดทองที่ใหญ่ที่สุดในโลก

BT-UAE01_EK

เดินทาง
มี.ค. - พ.ค.
ระยะเวลา
5 วัน 3 คืน
สายการบิน
Emirates
(EK)
ราคาเริ่มต้น
27,900 บาท

ตารางการเดินทาง

วันเดินทาง รหัสทัวร์ ราคาเริ่มต้นที่ สถานะ

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์