BEST INDOCHINA TRAVEL & AGENCY CO.,LTD

THE BEST ALTERNATIVE CHOICE FOR YOU

มหัศจรรย์...ริเวียร่า ตุรกี 

ไฮไลท์

ชมพระราชวังโดลมาบาห์เช่ ฮายาโซฟีอา

ชมสัญลักษณ์ของเมืองนครอิสตันบูล “บลูมอสก์” และวิหารเซนต์โซเฟีย

ชมอุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน ฮายาโซฟีอา และจัตุรัสสุลต่านอาห์เหม็ด

ชมพระราชวังทอปกาปิ และชอปปิงสไปซ์มาร์เก็ต

ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส รับประทานอาหารค่ำบนเรือสำราญ 

ชมการแสดงพื้นเมือง “โชว์ระบำหน้าท้อง” Belly Dance

ชมเมืองโบราณ ทรอย แวะถ่ายรูปกับม้าโทรจัน ชมเมืองโบราณเอฟฟิซุส บ้านพระแม่มารี

ชมปามุคคาเล่ เดินทางสู่อันตัลยา 'ริเวียร่าแห่งตุรกี'

ชมหอคอยยฮิเดอร์ริค ประตูชัยเฮเดรียน ล่องเรืออ่าวอันตัลยา

ชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม นครใต้ดินไคมัคลึ

นั่งบอลลูนชมวิวเมืองคับปาโดเกีย ชมสุสานอาตาเติร์ก

BT-TUK03_QR

เดินทาง
ธ.ค. - ก.พ.
ระยะเวลา
10 วัน 7 คืน
สายการบิน
Qatar Airways
(QR)
ราคาเริ่มต้น
39,900 บาท

ตารางการเดินทาง

วันเดินทาง รหัสทัวร์ ราคาเริ่มต้นที่ จำนวนที่รับได้ สถานะ

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์