BEST INDOCHINA TRAVEL & AGENCY CO.,LTD

THE BEST ALTERNATIVE CHOICE FOR YOU

มหัศจรรย์..ตุรกี บินตรง พัก 5 ดาว 9 วัน 6 คืน 

ไฮไลท์

ชม เมืองโบราณ ทรอย แวะถ่ายรูป กับม้าโทรจัน หรือม้าไม้เมืองทรอย

ชมเมืองโบราณเอฟฟิซุส บ้านพระแม่มารี พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า

ชมปามุคคาเล่ สถานีคาราวาน นครใต้ดินคาดัค ชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม

นั่งบอลลูนชมวิวเมืองคับปาโดเกีย แวะถ่ายรูป ทะเลสาบน้ำเค็ม Lake Tuz

ชมพระราชวังโดลมาบาห์เช่ ฮายาโซฟีอา ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส

ชมสัญลักษณ์ของเมืองนครอิสตันบูล “บลูมอสก์” และวิหารเซนต์โซเฟีย

ชมอุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน และจัตุรัสสุลต่านอาห์เหม็ด

ชมพระราชวังทอปกาปิ ชอปปิง ณ สไปซ์มาร์เก็ต

นำท่านชมการแสดงพื้นเมือง “โชว์ระบำหน้าท้อง” Belly Dance

พิเศษ!! พักโรงแรมตกแต่งสไตล์ถ้ำ 1 คืน

BT-TUK001_TK

เดินทาง
พ.ย. - ธ.ค.
ระยะเวลา
9 วัน 6 คืน
สายการบิน
Turkish Airlines
(TK)
ราคาเริ่มต้น
32,900 บาท

ตารางการเดินทาง

วันเดินทาง รหัสทัวร์ ราคาเริ่มต้นที่ จำนวนที่รับได้ สถานะ

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์