BEST INDOCHINA TRAVEL & AGENCY CO.,LTD

THE BEST ALTERNATIVE CHOICE FOR YOU

มหัศจรรย์..ไทเป SUN MOON LAKE 

ไฮไลท์

นั่งกระเช้าลอยฟ้า และล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา

สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ หรือวัดกวนอู และถ่ายรูปตึกไทเป 101

ชมอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว และอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค 

ชอปปิงที่ ย่านซีเหมินติง และฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต ตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน

พิเศษ!! เมนูปลาประธานาธิบดี และอาหารทะเลซีฟู๊ดสไตล์จีน

แถมฟรีชุด Gift Set ถุงผ้า+เสื้อ+พัด

BT-TPE09_SL

เดินทาง
ธ.ค. - ม.ค.
ระยะเวลา
4 วัน 2 คืน
สายการบิน
Thai Lion Air
(SL)
ราคาเริ่มต้น
13,900 บาท

ตารางการเดินทาง

วันเดินทาง รหัสทัวร์ ราคาเริ่มต้นที่ จำนวนที่รับได้ สถานะ

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์