BEST INDOCHINA TRAVEL & AGENCY CO.,LTD

THE BEST ALTERNATIVE CHOICE FOR YOU

มหัศจรรย์..ไทเป SUN MOON LAKE 

ไฮไลท์

นั่งกระเช้าลอยฟ้า และล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา

สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ หรือวัดกวนอู และถ่ายรูปตึกไทเป 101

ชมอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว และอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค 

ชอปปิงที่ ย่านซีเหมินติง และฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต ตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน

พิเศษ!! เมนูปลาประธานาธิบดี และอาหารทะเลซีฟู๊ดสไตล์จีน

แถมฟรีชุด Gift Set ถุงผ้า+ร่ม+พัด

BT-TPE09_SL

เดินทาง
ธ.ค. - ม.ค.
ระยะเวลา
4 วัน 2 คืน
สายการบิน
Thai Lion Air
(SL)
ราคาเริ่มต้น
13,900 บาท

ตารางการเดินทาง

วันเดินทาง รหัสทัวร์ ราคาเริ่มต้นที่ จำนวนที่รับได้ สถานะ
- 13-16 ธ.ค. 61 BT-TPE09_SL 13,900 SOLD OUT ติดต่อบริษัททัวร์
- 27-30 ธ.ค. 61 BT-TPE09_SL 17,900 25 ติดต่อบริษัททัวร์
- 10-13 ม.ค. 62 BT-TPE09_SL 13,900 25 ติดต่อบริษัททัวร์
- 17-20 ม.ค. 62 BT-TPE09_SL 13,900 20 ติดต่อบริษัททัวร์
- 31-03 ก.พ. 62 BT-TPE09_SL 13,900 SOLD OUT ติดต่อบริษัททัวร์
- 07-10 ก.พ. 62 BT-TPE09_SL 17,900 SOLD OUT ติดต่อบริษัททัวร์
- 14-17 ก.พ. 62 BT-TPE09_SL 13,900 SOLD OUT ติดต่อบริษัททัวร์
- 21-24 ก.พ. 62 BT-TPE09_SL 13,900 SOLD OUT ติดต่อบริษัททัวร์
- 28-03 มี.ค. 62 BT-TPE09_SL 13,900 SOLD OUT ติดต่อบริษัททัวร์
- 07-10 มี.ค. 62 BT-TPE09_SL 13,900 SOLD OUT ติดต่อบริษัททัวร์
- 14-17 มี.ค. 62 BT-TPE09_SL 13,900 SOLD OUT ติดต่อบริษัททัวร์
- 21-24 มี.ค. 62 BT-TPE09_SL 13,900 SOLD OUT ติดต่อบริษัททัวร์

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์