BEST INDOCHINA TRAVEL & AGENCY CO.,LTD

THE BEST ALTERNATIVE CHOICE FOR YOU

มหัศจรรย์..ไทเป 

ไฮไลท์

ชมอนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค และชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้น)

สักการะเจ้าแม่กวนอิม วัดหลงซาน

ชม อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว และถนนโบราณจิ่วเฟิ่น

ชมเส้นทางรถไฟสายเก่าสายผิงซี ปล่อยโคมกระดาษผิงซี

ชอปปิง ย่านซีเหมินติง และซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

พิเศษ!! เมนูเสี่ยวหลงเปา รสเลิศ

แถมฟรี!! ชุด Gift Set ถุงผ้า+เสื้อ+พัด

BT-TPE08_SL

เดินทาง
ธ.ค. - มี.ค.
ระยะเวลา
4 วัน 2 คืน
สายการบิน
Thai Lion Air
(SL)
ราคาเริ่มต้น
12,900 บาท

ตารางการเดินทาง

วันเดินทาง รหัสทัวร์ ราคาเริ่มต้นที่ จำนวนที่รับได้ สถานะ

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์