BEST INDOCHINA TRAVEL & AGENCY CO.,LTD

THE BEST ALTERNATIVE CHOICE FOR YOU

มหัศจรรย์...TAIPEI ALISAN 

ไฮไลท์

นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานอาลีซาน สักการะเจ้าพ่อเสือ

ช้อปปิ้งตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต

สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ หรือ วัดกวนอู

ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา สักการะวัดพระถังซำจั๋ง

ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ชมอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว 

ชมถนนโบราณจิ่วเฟิ่น ชมหมู่บ้านสายรุ้ง ปล่อยโคมผิงซี 

ช้อปปิ้งย่าน ซีเหมินติง ตลาดปลาไทเป และถ่ายรูปกับตึกไทเป 101

พิเศษ ชิมไอศกรีมชื่อดังที่ร้าน MIYAHARA

แช่ออนเซ็นส่วนตัวภายในห้องพัก

แถมฟรี!! ชุด Gift Set ถุงผ้า+ร่ม+พัด

BT-TPE07_VZ

เดินทาง
มี.ค. - มิ.ย.
ระยะเวลา
5 วัน 4 คืน
สายการบิน
VietJet Air (VZ)
(VZ)
ราคาเริ่มต้น
15,900 บาท

ตารางการเดินทาง

วันเดินทาง รหัสทัวร์ ราคาเริ่มต้นที่ จำนวนที่รับได้ สถานะ
- 01-05 เม.ย 62 BT-TPE07_VZ 16,900 SOLD OUT ติดต่อบริษัททัวร์
- 06-10 เม.ย 62 BT-TPE07_VZ 18,900 SOLD OUT ติดต่อบริษัททัวร์
- 13-17 เม.ย 62 BT-TPE07_VZ 19,900 SOLD OUT ติดต่อบริษัททัวร์
- 20-24 เม.ย 62 BT-TPE07_VZ 16,900 SOLD OUT ติดต่อบริษัททัวร์
- 27-01 พ.ค 62 BT-TPE07_VZ 16,900 1 ติดต่อบริษัททัวร์
- 04-08 พ.ค 62 BT-TPE07_VZ 16,900 1 ติดต่อบริษัททัวร์
- 11-15 พ.ค 62 BT-TPE07_VZ 16,900 SOLD OUT ติดต่อบริษัททัวร์
- 18-22 พ.ค 62 BT-TPE07_VZ 19,900 24 ติดต่อบริษัททัวร์
- 25-29 พ.ค 62 BT-TPE07_VZ 15,900 1 ติดต่อบริษัททัวร์
- 01-05 มิ.ย. 62 BT-TPE07_VZ 15,900 25 ติดต่อบริษัททัวร์
- 08-12 มิ.ย. 62 BT-TPE07_VZ 16,900 30 ติดต่อบริษัททัวร์
- 15-19 มิ.ย. 62 BT-TPE07_VZ 15,900 26 ติดต่อบริษัททัวร์
- 22-26 มิ.ย. 62 BT-TPE07_VZ 16,900 23 ติดต่อบริษัททัวร์
- 29-03 ก.ค. 62 BT-TPE07_VZ 16,900 30 ติดต่อบริษัททัวร์

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์