BEST INDOCHINA TRAVEL & AGENCY CO.,LTD

THE BEST ALTERNATIVE CHOICE FOR YOU

มหัศจรรย์...TAIPEI ALISAN 

ไฮไลท์

นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานอาลีซาน สักการะเจ้าพ่อเสือ

ช้อปปิ้งตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต

สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ หรือ วัดกวนอู

ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา สักการะวัดพระถังซำจั๋ง

ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ชมอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว 

ชมถนนโบราณจิ่วเฟิ่น ชมหมู่บ้านสายรุ้ง ปล่อยโคมผิงซี 

ช้อปปิ้งย่าน ซีเหมินติง ตลาดปลาไทเป และถ่ายรูปกับตึกไทเป 101

พิเศษ ชิมไอศกรีมชื่อดังที่ร้าน MIYAHARA

แช่ออนเซ็นส่วนตัวภายในห้องพัก

อิ่มอร่อยอาหารระดับ Michelin star

แถมฟรี!! ชุด Gift Set ถุงผ้า+ร่ม+พัด

BT-TPE07_VZ

เดินทาง
ม.ค. - มี.ค.
ระยะเวลา
5 วัน 4 คืน
สายการบิน
VietJet Air (VZ)
(VZ)
ราคาเริ่มต้น
14,900 บาท

ตารางการเดินทาง

วันเดินทาง รหัสทัวร์ ราคาเริ่มต้นที่ จำนวนที่รับได้ สถานะ
- 16-20 ก.พ. 62 BT-TPE07_VZ 14,900 SOLD OUT ติดต่อบริษัททัวร์
- 23-27 ก.พ. 62 BT-TPE07_VZ 15,900 SOLD OUT ติดต่อบริษัททัวร์
- 02-06 มี.ค. 62 BT-TPE07_VZ 15,900 SOLD OUT ติดต่อบริษัททัวร์
- 09-13 มี.ค. 62 BT-TPE07_VZ 15,900 SOLD OUT ติดต่อบริษัททัวร์
- 11-15 มี.ค. 62 BT-TPE07_VZ 15,900 SOLD OUT ติดต่อบริษัททัวร์
- 16-20 มี.ค. 62 BT-TPE07_VZ 15,900 SOLD OUT ติดต่อบริษัททัวร์
- 25-29 มี.ค. 62 BT-TPE07_VZ 15,900 SOLD OUT ติดต่อบริษัททัวร์

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์