BEST INDOCHINA TRAVEL & AGENCY CO.,LTD

THE BEST ALTERNATIVE CHOICE FOR YOU

Hello...Taipei เที่ยวครบเต็มอิ่ม 

ไฮไลท์

ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา หมู่บ้านสายรุ้ง 

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติไต้หวัน กู้กง  อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค

สักการะอัฐิของพระถังซำจั๋ง ณ วัดเสวียนกวง และเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่

นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานอาลีซาน สักการะเจ้าพ่อเสือ วัดหลงซาน

ชมอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว  และถนนโบราณจิ่วเฟิ่น ตลาดปลาไทเป

ชอปปิงที่ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต ย่านซีเหมินติง และถ่ายรูปกับตึกไทเป 101

พิเศษ!! SET BAKERY & MILK TEA เครื่องดื่มขึ้นชื่อของไต้หวัน

พิเศษ!! บุฟเฟต์ชาบูหม่าล่าหรือท่านซุปน้ำใส สเต๊กจานร้อน บุปเฟ่ต์สลัดบาร์

พิเศษ!! แช่น้ำแร่ แบบส่วนตัวในห้องพัก แถมฟรีชุด Gift Set ถุงผ้า+ร่ม+พัด

BT-TPE04_SL

เดินทาง
พ.ค. - ต.ค.
ระยะเวลา
6 วัน 4 คืน
สายการบิน
Thai Lion Air
(SL)
ราคาเริ่มต้น
16,900 บาท

ตารางการเดินทาง

วันเดินทาง รหัสทัวร์ ราคาเริ่มต้นที่ จำนวนที่รับได้ สถานะ
- 22-27 พ.ค 62 BT-TPE04_SL 16,900 SOLD OUT ติดต่อบริษัททัวร์
- 29-03 มิ.ย. 62 BT-TPE04_SL 16,900 25 ติดต่อบริษัททัวร์
- 05-10 มิ.ย. 62 BT-TPE04_SL 16,900 25 ติดต่อบริษัททัวร์
- 19-24 มิ.ย. 62 BT-TPE04_SL 17,900 21 ติดต่อบริษัททัวร์
- 03-08 ก.ค. 62 BT-TPE04_SL 17,900 25 ติดต่อบริษัททัวร์
- 10-15 ก.ค. 62 BT-TPE04_SL 17,900 25 ติดต่อบริษัททัวร์
- 24-29 ก.ค. 62 BT-TPE04_SL 18,900 25 ติดต่อบริษัททัวร์
- 31-05 ส.ค. 62 BT-TPE04_SL 16,900 25 ติดต่อบริษัททัวร์
- 07-12 ส.ค. 62 BT-TPE04_SL 18,900 23 ติดต่อบริษัททัวร์
- 14-19 ส.ค. 62 BT-TPE04_SL 17,900 25 ติดต่อบริษัททัวร์
- 28-02 ก.ย. 62 BT-TPE04_SL 17,900 25 ติดต่อบริษัททัวร์
- 11-16 ก.ย. 62 BT-TPE04_SL 17,900 25 ติดต่อบริษัททัวร์
- 25-30 ก.ย. 62 BT-TPE04_SL 16,900 25 ติดต่อบริษัททัวร์
- 02-07 ต.ค. 62 BT-TPE04_SL 17,900 25 ติดต่อบริษัททัวร์
- 09-14 ต.ค. 62 BT-TPE04_SL 17,900 21 ติดต่อบริษัททัวร์
- 16-21 ต.ค. 62 BT-TPE04_SL 17,900 17 ติดต่อบริษัททัวร์
- 23-28 ต.ค. 62 BT-TPE04_SL 17,900 25 ติดต่อบริษัททัวร์

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์