BEST INDOCHINA TRAVEL & AGENCY CO.,LTD

THE BEST ALTERNATIVE CHOICE FOR YOU

มหัศจรรย์....Taipei เที่ยวครบเต็มอิ่ม 

ไฮไลท์

ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา หมู่บ้านสายรุ้ง 

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติไต้หวัน กู้กง อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค

สักการะอัฐิของพระถังซำจั๋ง ณ วัดเสวียนกวง และเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่

นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานอาลีซาน สักการะเจ้าพ่อเสือ วัดหลงซาน

ชมอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว และถนนโบราณจิ่วเฟิ่น ตลาดปลาไทเป

ชอปปิงที่ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต ย่านซีเหมินติง และถ่ายรูปกับตึกไทเป 101

พิเศษ!! SET BAKERY & MILK TEA เครื่องดื่มขึ้นชื่อของไต้หวัน

พิเศษ!! บุฟเฟต์ชาบูหม่าล่าหรือท่านซุปน้ำใส สเต๊กจานร้อน บุปเฟ่ต์สลัดบาร์

พิเศษ!! แช่น้ำแร่ แบบส่วนตัวในห้องพัก แถมฟรีชุด Gift Set ถุงผ้า+ร่ม+พัด

BT-TPE04_SL

เดินทาง
ก.พ. - มิ.ย.
ระยะเวลา
6 วัน 4 คืน
สายการบิน
Thai Lion Air
(SL)
ราคาเริ่มต้น
16,900 บาท

ตารางการเดินทาง

วันเดินทาง รหัสทัวร์ ราคาเริ่มต้นที่ สถานะ
- 03-08 มี.ค. 63 BT-TPE04_SL 16,900 ติดต่อบริษัททัวร์
- 10-15 มี.ค. 63 BT-TPE04_SL 16,900 ติดต่อบริษัททัวร์
- 11-16 มี.ค. 63 BT-TPE04_SL 16,900 ติดต่อบริษัททัวร์
- 17-22 มี.ค. 63 BT-TPE04_SL 16,900 ติดต่อบริษัททัวร์
- 18-23 มี.ค. 63 BT-TPE04_SL 16,900 ติดต่อบริษัททัวร์
- 24-29 มี.ค. 63 BT-TPE04_SL 16,900 ติดต่อบริษัททัวร์
- 25-30 มี.ค. 63 BT-TPE04_SL 16,900 ติดต่อบริษัททัวร์
- 31-05 เม.ย 63 BT-TPE04_SL 17,900 ติดต่อบริษัททัวร์
- 01-06 เม.ย 63 BT-TPE04_SL 17,900 ติดต่อบริษัททัวร์
- 07-12 เม.ย 63 BT-TPE04_SL 16,900 ติดต่อบริษัททัวร์
- 08-13 เม.ย 63 BT-TPE04_SL 16,900 ติดต่อบริษัททัวร์
- 09-14 เม.ย 63 BT-TPE04_SL 18,900 ติดต่อบริษัททัวร์
- 10-15 เม.ย 63 BT-TPE04_SL 18,900 ติดต่อบริษัททัวร์
- 21-26 เม.ย 63 BT-TPE04_SL 16,900 ติดต่อบริษัททัวร์
- 22-27 เม.ย 63 BT-TPE04_SL 17,900 ติดต่อบริษัททัวร์
- 28-03 พ.ค 63 BT-TPE04_SL 16,900 ติดต่อบริษัททัวร์
- 29-04 พ.ค 63 BT-TPE04_SL 16,900 ติดต่อบริษัททัวร์
- 02-07 พ.ค 63 BT-TPE04_SL 18,900 ติดต่อบริษัททัวร์
- 05-10 พ.ค 63 BT-TPE04_SL 18,900 ติดต่อบริษัททัวร์
- 12-17 พ.ค 63 BT-TPE04_SL 16,900 ติดต่อบริษัททัวร์
- 19-24 พ.ค 63 BT-TPE04_SL 16,900 ติดต่อบริษัททัวร์
- 20-25 พ.ค 63 BT-TPE04_SL 16,900 ติดต่อบริษัททัวร์
- 26-31 พ.ค 63 BT-TPE04_SL 16,900 ติดต่อบริษัททัวร์
- 27-01 มิ.ย. 63 BT-TPE04_SL 16,900 ติดต่อบริษัททัวร์
- 02-07 มิ.ย. 63 BT-TPE04_SL 17,900 ติดต่อบริษัททัวร์
- 09-14 มิ.ย. 63 BT-TPE04_SL 16,900 ติดต่อบริษัททัวร์
- 10-15 มิ.ย. 63 BT-TPE04_SL 16,900 ติดต่อบริษัททัวร์
- 16-21 มิ.ย. 63 BT-TPE04_SL 16,900 ติดต่อบริษัททัวร์
- 17-22 มิ.ย. 63 BT-TPE04_SL 16,900 ติดต่อบริษัททัวร์
- 23-28 มิ.ย. 63 BT-TPE04_SL 16,900 ติดต่อบริษัททัวร์
- 24-29 มิ.ย. 63 BT-TPE04_SL 17,900 ติดต่อบริษัททัวร์

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์