BEST INDOCHINA TRAVEL & AGENCY CO.,LTD

THE BEST ALTERNATIVE CHOICE FOR YOU

มหัศจรรย์..TAIPEI ช้อปปิ้งจุใจ 3 ตลาดกลางคืนชื่อดัง 

ไฮไลท์

ล่องเรือชมทะเลสาบ สุริยันจันทรา

สักการะอัฐิพระถังซำจั๋ง ณ วัดเสวียนกวง และ ขอพรเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่

ชมอุทยานธรณี เย่หลิวโขดหินรูปเศียรพระราชินี ตลาดปลาไทเป

ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น และ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

ชอปปิ้ง ย่านซีเหมินติง ไถจงไนท์มาเก็ต และตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก)

พิเศษ!! ปล่อยโคมลอยกระดาษ

พิเศษ!! อิ่มอร่อยไปกับ SET BAKERY & MILK TEA เครื่องดื่มขึ้นชื่อของไต้หวัน

พิเศษ!! อาหาร SEA FOOD บุฟเฟต์ชาบูชาบู และเสี่ยวหลงเปา

BT-TPE02_SL

เดินทาง
มี.ค. - มิ.ย.
ระยะเวลา
5 วัน 3 คืน
สายการบิน
Thai Lion Air
(SL)
ราคาเริ่มต้น
12,900 บาท

ตารางการเดินทาง

วันเดินทาง รหัสทัวร์ ราคาเริ่มต้นที่ สถานะ
ปรับราคา 20-24 มี.ค. 63 BT-TPE02_SL 12,900 ติดต่อบริษัททัวร์
- 30-03 เม.ย 63 BT-TPE02_SL 13,900 ติดต่อบริษัททัวร์
ปรับราคา 03-07 เม.ย 63 BT-TPE02_SL 15,900 ติดต่อบริษัททัวร์
ปรับราคา 04-08 เม.ย 63 BT-TPE02_SL 15,900 ติดต่อบริษัททัวร์
ปรับราคา 05-09 เม.ย 63 BT-TPE02_SL 12,900 ติดต่อบริษัททัวร์
ปรับราคา 06-10 เม.ย 63 BT-TPE02_SL 12,900 ติดต่อบริษัททัวร์
- 12-16 เม.ย 63 BT-TPE02_SL 16,900 ติดต่อบริษัททัวร์
- 13-17 เม.ย 63 BT-TPE02_SL 16,900 ติดต่อบริษัททัวร์
ปรับราคา 14-18 เม.ย 63 BT-TPE02_SL 15,900 ติดต่อบริษัททัวร์
- 17-21 เม.ย 63 BT-TPE02_SL 14,900 ติดต่อบริษัททัวร์
- 20-24 เม.ย 63 BT-TPE02_SL 13,900 ติดต่อบริษัททัวร์
ปรับราคา 24-28 เม.ย 63 BT-TPE02_SL 13,900 ติดต่อบริษัททัวร์
- 27-01 พ.ค 63 BT-TPE02_SL 13,900 ติดต่อบริษัททัวร์
- 01-05 พ.ค 63 BT-TPE02_SL 16,900 ติดต่อบริษัททัวร์
- 11-15 พ.ค 63 BT-TPE02_SL 13,900 ติดต่อบริษัททัวร์
ปรับราคา 15-19 พ.ค 63 BT-TPE02_SL 13,900 ติดต่อบริษัททัวร์
- 18-22 พ.ค 63 BT-TPE02_SL 14,900 ติดต่อบริษัททัวร์
ปรับราคา 22-26 พ.ค 63 BT-TPE02_SL 13,900 ติดต่อบริษัททัวร์
- 25-29 พ.ค 63 BT-TPE02_SL 13,900 ติดต่อบริษัททัวร์
- 29-02 มิ.ย. 63 BT-TPE02_SL 14,900 ติดต่อบริษัททัวร์
- 01-05 มิ.ย. 63 BT-TPE02_SL 14,900 ติดต่อบริษัททัวร์
- 04-08 มิ.ย. 63 BT-TPE02_SL 13,900 ติดต่อบริษัททัวร์
- 08-12 มิ.ย. 63 BT-TPE02_SL 13,900 ติดต่อบริษัททัวร์
- 12-16 มิ.ย. 63 BT-TPE02_SL 15,900 ติดต่อบริษัททัวร์
- 15-19 มิ.ย. 63 BT-TPE02_SL 13,900 ติดต่อบริษัททัวร์
- 19-23 มิ.ย. 63 BT-TPE02_SL 14,900 ติดต่อบริษัททัวร์
- 22-26 มิ.ย. 63 BT-TPE02_SL 13,900 ติดต่อบริษัททัวร์
- 26-30 มิ.ย. 63 BT-TPE02_SL 14,900 ติดต่อบริษัททัวร์

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์