BEST INDOCHINA TRAVEL & AGENCY CO.,LTD

THE BEST ALTERNATIVE CHOICE FOR YOU

มหัศจรรย์....TAIWAN SAKURA SEASON 2020 

ไฮไลท์

เที่ยว 2 อุทยาน เหย่หลิ่ว+อาลีซาน

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง วัดเหวินหวู่

ชมอุทยานอาลีซาน นั่งรถไฟชมสวนสนพันปี

ชิม มิยาฮาร่าไอศกรีม ชมร้านพายสับปะรด ช้อปปิ้งตลาดฝงเจี๋ยไนท์มาเก็ต

ชมหมู่บ้านสายรุ้ง ชมฟาร์มแกะชิงจิง

นั่งกระเช้าลอยฟ้าชมวิวทะเลสาบสุริยันจันทราไปยังหมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า อะบอริจิน ฟิโมซาน

เที่ยวชมหมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า อะบอริจิน ฟอโมซาน พร้อมทั้งเล่นสวนสนุกได้ทั้งวันอย่างเต็มที่!!

ถ่ายรูปที่ตึกไทเป 101 ชมพิพิธพันธ์กู้กง แวะซื้อของฝากที่ DUTY FREE ร้านปลอดภาษี ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติงไนท์มาเก็ต

ชมอุทยานเหย่หลิ่ว ชมหมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ชมอนุสรณืสถานเจียงไคเช็ค แวะชมของที่ระลึกผลิตภัณฑ์สร้อย เครื่องประดับต่างๆ

อิ่มอร่อยไปกับ!!

ปลาปธานาธิบดี/สเต็ก&สลัดบาร์/หม้อนึ่งจักรพรรดิ/ชาบูบุฟเฟ่/เสี่ยงหลงเปา/ซีฟู๊ดไต้หวัน

BT-TPE02_BR

เดินทาง
ก.พ. - มี.ค.
ระยะเวลา
6 วัน 4 คืน
สายการบิน
Eva Air
(BR)
ราคาเริ่มต้น
19,900 บาท

ตารางการเดินทาง

วันเดินทาง รหัสทัวร์ ราคาเริ่มต้นที่ สถานะ
- 12-17 มี.ค. 63 BT-TPE02_BR 20,900 ติดต่อบริษัททัวร์

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์