BEST INDOCHINA TRAVEL & AGENCY CO.,LTD

THE BEST ALTERNATIVE CHOICE FOR YOU

ไต้หวัน ไทเป บินหรู อยู่สบาย 

ไฮไลท์

ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา

สักการะอัฐิพระถังซำจั๋ง ณ วัดเสวียนกวง และขอพรเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่

ชมอุทยานแห่งชาติอาลีซาน และนั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี

ชมอุทยานธรณีเย๋หลิ่ว โขดหินรูปเศียรพระราชินี และ ชมหมู่บ้านโบราณจิ๋วเฟิ่น

เข้าชมพิพิธภัณฑ์กู้กง และ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

ชอปปิงย่าน ซีเหมินติง และ ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก)

พักโรงแรมหรูระดับ 4 ดาว (พิเศษแช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก 1 คืน)

พิเศษอาหาร SEA FOOD บุปเฟ่ต์ชาบูชาบู และ เสี่ยวหลงเปา

BT-TPE01_BR

เดินทาง
ก.พ. - เม.ย.
ระยะเวลา
5 วัน 3 คืน
สายการบิน
Eva Air
(BR)
ราคาเริ่มต้น
18,900 บาท

ตารางการเดินทาง

วันเดินทาง รหัสทัวร์ ราคาเริ่มต้นที่ จำนวนที่รับได้ สถานะ
- 03-07 เม.ย 62 BT-TPE01_BR 19,900 SOLD OUT ติดต่อบริษัททัวร์
- 17-21 เม.ย 62 BT-TPE01_BR 19,900 SOLD OUT ติดต่อบริษัททัวร์
- 24-28 เม.ย 62 BT-TPE01_BR 18,900 SOLD OUT ติดต่อบริษัททัวร์

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์