BEST INDOCHINA TRAVEL & AGENCY CO.,LTD

THE BEST ALTERNATIVE CHOICE FOR YOU

โปรน้องใหม่ บินสบายไป...ไทเป 2 อุทยาน 

ไฮไลท์

ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา

สักการะอัฐิของพระถังซำจั๋ง ณ วัดพระถังซำจั๋งหรือ วัดเสวียนกวง

สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่

นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานอาลีซาน สักการะเจ้าพ่อเสือ

ชม อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว และถ่ายรูปกับตึกไทเป 101

ชอปปิงที่ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต และย่านซีเหมินติง

อิ่มอร่อยกับอาหารจีนพื้นเมือง พิเศษ!! เมนูปลาประธานาธิบดี และสเต๊กจานร้อน

แถมฟรีชุด Gift Set ถุงผ้า+เสื้อ+พัด

BT-TPE003_SL

เดินทาง
ธ.ค. - มี.ค.
ระยะเวลา
5 วัน 3 คืน
สายการบิน
Thai Lion Air
(SL)
ราคาเริ่มต้น
14,900 บาท

ตารางการเดินทาง

วันเดินทาง รหัสทัวร์ ราคาเริ่มต้นที่ จำนวนที่รับได้ สถานะ
- 25-29 ม.ค. 62 BT-TPE003_SL 15,900 SOLD OUT ติดต่อบริษัททัวร์
- 26-30 ม.ค. 62 BT-TPE003_SL 15,900 25 ติดต่อบริษัททัวร์
- 27-31 ม.ค. 62 BT-TPE003_SL 15,900 25 ติดต่อบริษัททัวร์
- 01-05 ก.พ. 62 BT-TPE003_SL 20,900 SOLD OUT ติดต่อบริษัททัวร์
- 02-06 ก.พ. 62 BT-TPE003_SL 20,900 SOLD OUT ติดต่อบริษัททัวร์
- 03-07 ก.พ. 62 BT-TPE003_SL 20,900 SOLD OUT ติดต่อบริษัททัวร์
- 08-12 ก.พ. 62 BT-TPE003_SL 20,900 25 ติดต่อบริษัททัวร์
- 09-13 ก.พ. 62 BT-TPE003_SL 20,900 25 ติดต่อบริษัททัวร์
- 10-14 ก.พ. 62 BT-TPE003_SL 17,900 25 ติดต่อบริษัททัวร์
- 15-19 ก.พ. 62 BT-TPE003_SL 16,900 SOLD OUT ติดต่อบริษัททัวร์
- 16-20 ก.พ. 62 BT-TPE003_SL 16,900 25 ติดต่อบริษัททัวร์
- 17-21 ก.พ. 62 BT-TPE003_SL 16,900 SOLD OUT ติดต่อบริษัททัวร์
- 22-26 ก.พ. 62 BT-TPE003_SL 15,900 25 ติดต่อบริษัททัวร์
- 23-27 ก.พ. 62 BT-TPE003_SL 15,900 21 ติดต่อบริษัททัวร์
- 24-28 ก.พ. 62 BT-TPE003_SL 15,900 25 ติดต่อบริษัททัวร์
- 01-05 มี.ค. 62 BT-TPE003_SL 15,900 25 ติดต่อบริษัททัวร์
- 02-06 มี.ค. 62 BT-TPE003_SL 15,900 25 ติดต่อบริษัททัวร์
- 03-07 มี.ค. 62 BT-TPE003_SL 15,900 12 ติดต่อบริษัททัวร์
- 08-12 มี.ค. 62 BT-TPE003_SL 15,900 SOLD OUT ติดต่อบริษัททัวร์
- 09-13 มี.ค. 62 BT-TPE003_SL 15,900 25 ติดต่อบริษัททัวร์
- 10-14 มี.ค. 62 BT-TPE003_SL 15,900 25 ติดต่อบริษัททัวร์
- 15-19 มี.ค. 62 BT-TPE003_SL 15,900 2 ติดต่อบริษัททัวร์
- 16-20 มี.ค. 62 BT-TPE003_SL 15,900 25 ติดต่อบริษัททัวร์
- 17-21 มี.ค. 62 BT-TPE003_SL 15,900 23 ติดต่อบริษัททัวร์
- 22-26 มี.ค. 62 BT-TPE003_SL 15,900 18 ติดต่อบริษัททัวร์
- 23-27 มี.ค. 62 BT-TPE003_SL 15,900 SOLD OUT ติดต่อบริษัททัวร์

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์