BEST INDOCHINA TRAVEL & AGENCY CO.,LTD

THE BEST ALTERNATIVE CHOICE FOR YOU

โปรน้องใหม่ บินสบายไป...ไทเป 2 อุทยาน 

ไฮไลท์

ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา

สักการะอัฐิของพระถังซำจั๋ง ณ วัดพระถังซำจั๋งหรือ วัดเสวียนกวง

สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่

นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานอาลีซาน สักการะเจ้าพ่อเสือ

ชม อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว และถ่ายรูปกับตึกไทเป 101

ชอปปิงที่ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต และย่านซีเหมินติง

อิ่มอร่อยกับอาหารจีนพื้นเมือง พิเศษ!! เมนูปลาประธานาธิบดี และสเต๊กจานร้อน

แถมฟรีชุด Gift Set ถุงผ้า+เสื้อ+พัด

BT-TPE003_SL

เดินทาง
ธ.ค. - มี.ค.
ระยะเวลา
5 วัน 3 คืน
สายการบิน
Thai Lion Air
(SL)
ราคาเริ่มต้น
14,900 บาท

ตารางการเดินทาง

วันเดินทาง รหัสทัวร์ ราคาเริ่มต้นที่ จำนวนที่รับได้ สถานะ

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์