BEST INDOCHINA TRAVEL & AGENCY CO.,LTD

THE BEST ALTERNATIVE CHOICE FOR YOU

โปรน้องใหม่ บินสบายไป...ไทเป 

ไฮไลท์

ล่องเรือชมทะเลสาบ สุริยันจันทรา

สักการะอัฐิพระถังซำจั๋ง ณ วัดเสวียนกวง และ ขอพรเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่

ชมอุทยานธรณี เย่หลิวโขดหินรูปเศียรพระราชินี

ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น และ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

ชอปปิง ย่างซีเหมินติง และตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก)

ถ่ายรูปหมู่บ้านสายรุ้ง ปล่อยโคมลองผิงซี

พิเศษ!! อาหาร SEA FOOD บุฟเฟ่ต์ชาบูหม่าล่า และเสี่ยวหลงเปา

BT-TPE002_SL

เดินทาง
พ.ย. - มี.ค.
ระยะเวลา
5 วัน 3 คืน
สายการบิน
Thai Lion Air
(SL)
ราคาเริ่มต้น
13,900 บาท

ตารางการเดินทาง

วันเดินทาง รหัสทัวร์ ราคาเริ่มต้นที่ จำนวนที่รับได้ สถานะ
- 25-29 ม.ค. 62 BT-TPE002_SL 14,900 25 ติดต่อบริษัททัวร์
- 26-30 ม.ค. 62 BT-TPE002_SL 14,900 SOLD OUT ติดต่อบริษัททัวร์
- 27-31 ม.ค. 62 BT-TPE002_SL 14,900 SOLD OUT ติดต่อบริษัททัวร์
- 01-05 ก.พ. 62 BT-TPE002_SL 19,900 SOLD OUT ติดต่อบริษัททัวร์
- 02-06 ก.พ. 62 BT-TPE002_SL 19,900 SOLD OUT ติดต่อบริษัททัวร์
- 03-07 ก.พ. 62 BT-TPE002_SL 19,900 SOLD OUT ติดต่อบริษัททัวร์
- 08-12 ก.พ. 62 BT-TPE002_SL 19,900 17 ติดต่อบริษัททัวร์
- 09-13 ก.พ. 62 BT-TPE002_SL 19,900 25 ติดต่อบริษัททัวร์
- 10-14 ก.พ. 62 BT-TPE002_SL 16,900 12 ติดต่อบริษัททัวร์
- 15-19 ก.พ. 62 BT-TPE002_SL 15,900 25 ติดต่อบริษัททัวร์
- 16-20 ก.พ. 62 BT-TPE002_SL 15,900 1 ติดต่อบริษัททัวร์
- 17-21 ก.พ. 62 BT-TPE002_SL 15,900 25 ติดต่อบริษัททัวร์
- 22-26 ก.พ. 62 BT-TPE002_SL 14,900 2 ติดต่อบริษัททัวร์
- 23-27 ก.พ. 62 BT-TPE002_SL 14,900 25 ติดต่อบริษัททัวร์
- 24-28 ก.พ. 62 BT-TPE002_SL 14,900 25 ติดต่อบริษัททัวร์
- 01-05 มี.ค. 62 BT-TPE002_SL 14,900 SOLD OUT ติดต่อบริษัททัวร์
- 02-06 มี.ค. 62 BT-TPE002_SL 14,900 20 ติดต่อบริษัททัวร์
- 03-07 มี.ค. 62 BT-TPE002_SL 14,900 25 ติดต่อบริษัททัวร์
- 08-12 มี.ค. 62 BT-TPE002_SL 14,900 25 ติดต่อบริษัททัวร์
- 09-13 มี.ค. 62 BT-TPE002_SL 14,900 12 ติดต่อบริษัททัวร์
- 10-14 มี.ค. 62 BT-TPE002_SL 14,900 17 ติดต่อบริษัททัวร์
- 15-19 มี.ค. 62 BT-TPE002_SL 14,900 25 ติดต่อบริษัททัวร์
- 16-20 มี.ค. 62 BT-TPE002_SL 14,900 SOLD OUT ติดต่อบริษัททัวร์
- 17-21 มี.ค. 62 BT-TPE002_SL 14,900 25 ติดต่อบริษัททัวร์
- 22-26 มี.ค. 62 BT-TPE002_SL 14,900 25 ติดต่อบริษัททัวร์
- 23-27 มี.ค. 62 BT-TPE002_SL 14,900 25 ติดต่อบริษัททัวร์

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์