BEST INDOCHINA TRAVEL & AGENCY CO.,LTD

THE BEST ALTERNATIVE CHOICE FOR YOU

มหัศจรรย์...เบตง ใต้สุดแดนสยาม 

BT-TH40_DD

เดินทาง
ก.พ. - เม.ย.
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
สายการบิน
Nok Air
(DD)
ราคาเริ่มต้น
8,999 บาท

ไฮไลท์

ขอพรเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวเมืองปัตตานี

เยือนดินแดนใต้สุดในสยาม

ยลความงามเมืองเบตง สตรีทอาร์ทสุดเก๋

ตระการตาทะเลหมอกอัยเยอร์เวง พร้อมขึ้น Skywalk ชมวิว 360 องศา

ชมสวนดอกไม้เบตง สะพรั่งพรรณไม้เมืองหนาว

สักการะหลวงปู่ทวดวัดช้างให้

ชมความงามมัสยิดสงขลา ทัชมาฮาลเมืองไทย

แวะช้อปปิ้งตลาดกิมหยง

ชิมเมนูไก่เบตง หมี่เบตง ไก่ทอดหาดใหญ่

ตารางการเดินทาง

วันเดินทาง รหัสทัวร์ ราคาเริ่มต้นที่ สถานะ
- 04-06 ก.พ. 65 BT-TH40_DD 9,999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 05-07 ก.พ. 65 BT-TH40_DD 8,999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 11-13 ก.พ. 65 BT-TH40_DD 9,999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 12-14 ก.พ. 65 BT-TH40_DD 8,999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 18-20 ก.พ. 65 BT-TH40_DD 10,999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 19-21 ก.พ. 65 BT-TH40_DD 10,999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 25-27 ก.พ. 65 BT-TH40_DD 10,999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 26-28 ก.พ. 65 BT-TH40_DD 9,999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 04-06 มี.ค. 65 BT-TH40_DD 10,999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 05-07 มี.ค. 65 BT-TH40_DD 9,999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 11-13 มี.ค. 65 BT-TH40_DD 10,999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 12-14 มี.ค. 65 BT-TH40_DD 10,999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 18-20 มี.ค. 65 BT-TH40_DD 10,999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 19-21 มี.ค. 65 BT-TH40_DD 8,999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 25-27 มี.ค. 65 BT-TH40_DD 9,999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 26-28 มี.ค. 65 BT-TH40_DD 9,999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 01-03 เม.ย 65 BT-TH40_DD 9,999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 02-04 เม.ย 65 BT-TH40_DD 8,999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 08-10 เม.ย 65 BT-TH40_DD 11,999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 09-11 เม.ย 65 BT-TH40_DD 11,999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 10-12 เม.ย 65 BT-TH40_DD 11,999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 11-13 เม.ย 65 BT-TH40_DD 11,999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 12-14 เม.ย 65 BT-TH40_DD 12,999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 13-15 เม.ย 65 BT-TH40_DD 13,999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 14-16 เม.ย 65 BT-TH40_DD 12,999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 15-17 เม.ย 65 BT-TH40_DD 12,999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 22-24 เม.ย 65 BT-TH40_DD 8,999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 23-25 เม.ย 65 BT-TH40_DD 8,999 ติดต่อบริษัททัวร์

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์