BEST INDOCHINA TRAVEL & AGENCY CO.,LTD

THE BEST ALTERNATIVE CHOICE FOR YOU

มหัศจรรย์ ภูชี้ฟ้า ภูชี้ดาว ภูชี้เดือน 

BT-TH29_DD

เดินทาง
ธ.ค. - ม.ค.
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
สายการบิน
Nok Air
(DD)
ราคาเริ่มต้น
5,999 บาท

ไฮไลท์

 

พาชม ไร่ชาฉุยฟง เที่ยวชมไร่ชาขนาดใหญ่

นำท่านเที่ยวชม สวนแม่ฟ้าหลวง ที่เต็มไปด้วยดอกไม้และต้นไม้เมืองหนาว

สักการะ พระธาตุดอยตุง โบราณสถานที่มีความเป็นมายาวนานและเก่าแก่ของจังหวัดเชียงราย

นำท่านเดินทางสู่ บ้านผาฮี้ หมู่บ้านเล็กๆ ที่ตั้งอยู่บนดอยสูงโอบล้อม

ชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกอันสวยงามยามเช้าที่ จุดชมวิว ยอดภูชี้ฟ้า  

นำท่านเดินทางสู่ ภูชี้ดาว เป็นจุดชมวิวธรรมชาติ

นำท่านเดินทางสู่ ภูชี้เดือน หรือแฝดน้องใหม่ของภูชี้ฟ้าและภูชี้เดือน

นำท่านเดินทางสู่ งานเทศกาลดอกไม้เชียงราย แอ่วหนาวแอ่วเหนือ

นำท่านเดินทางสู่ วัดร่องขุ่น ชมความงามของศิลปะล้านนาประยุกต์

เข้าชม ไร่บุญรอด เป็นไร่ของบริษัท บุญรอด ผู้ผลิตเบียร์สิงห์

ตารางการเดินทาง

วันเดินทาง รหัสทัวร์ ราคาเริ่มต้นที่ สถานะ
30-01 ม.ค. 65 BT-TH29_DD 11,999 ติดต่อบริษัททัวร์
31-02 ม.ค. 65 BT-TH29_DD 11,999 ติดต่อบริษัททัวร์
01-03 ม.ค. 65 BT-TH29_DD 10,999 ติดต่อบริษัททัวร์
07-09 ม.ค. 65 BT-TH29_DD 9,999 ติดต่อบริษัททัวร์
08-10 ม.ค. 65 BT-TH29_DD 9,999 ติดต่อบริษัททัวร์

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์