BEST INDOCHINA TRAVEL & AGENCY CO.,LTD

THE BEST ALTERNATIVE CHOICE FOR YOU

มหัศจรรย์ ภูชี้ฟ้า เชียงราย เเอ่วเหนือ ม่วนใจ๋ 

BT-TH28_DD

เดินทาง
ธ.ค. - ม.ค.
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
สายการบิน
Nok Air
(DD)
ราคาเริ่มต้น
9,999 บาท

ไฮไลท์

ชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกอันสวยงามยามเช้าที่ จุดชมวิว ยอดภูชี้ฟ้า  

ชมพระตำหนักดอยตุง ซึ่งเคยเป็นพระตำหนักของสมเด็จย่าที่ทรงเคยประทับ

สักการะ พระธาตุดอยตุง โบราณสถานเก่าแก่ของจังหวัดเชียงราย

ชม ไร่ชาฉุยฟงตั้งอยู่บนเนินเขาปลูกต้นชา ลดหลั่นกันเป็นขั้นบันไf

ช้อปปิ้ง เชียงรายไนท์บาซาร์  อีกหนึ่งแหล่งช้อปของกินของฝากราคาถูก

 

ตารางการเดินทาง

วันเดินทาง รหัสทัวร์ ราคาเริ่มต้นที่ สถานะ
- 31-02 ม.ค. 64 BT-TH28_DD 10,999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 01-03 ม.ค. 65 BT-TH28_DD 9,999 ติดต่อบริษัททัวร์

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์