BEST INDOCHINA TRAVEL & AGENCY CO.,LTD

THE BEST ALTERNATIVE CHOICE FOR YOU

มหัศจรรย์...น่าน สะปัน ปัว ดอยภูคา 

BT-TH26_DD

เดินทาง
ธ.ค. - เม.ย.
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
สายการบิน
Nok Air
(DD)
ราคาเริ่มต้น
7,999 บาท

ไฮไลท์

สักการะ เสาพระหลักเมืองน่านวัดมิ่งเมือง

พาท่านชม ภาพเสียงกระซิบรรลือโลก ณ วัดภูมินทร์ 

พาท่านเข้าชม  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน

ชม วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร สร้างขึ้นโดยพญาภูเข่ง

พาเดิน กาดข่วงเมืองน่าน ที่จัดเต็มไปด้วยสินค้านานาชนิด

ถ่ายรูปที่ถนน 1081 โดย ถนนสาย สันติสุข - บ่อเกลือ

ชิลที่ หยุดเวลาคาเฟ่  คาเฟ่มุมสูงแห่งหมู่บ้านสะปัน 

เติมความสดชื่นที่ ร้านกาแฟไทลื้อ

 

ตารางการเดินทาง

วันเดินทาง รหัสทัวร์ ราคาเริ่มต้นที่ สถานะ
- 16-18 ธ.ค. 65 BT-TH26_DD 10,999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 28-30 ธ.ค. 65 BT-TH26_DD 10,999 ติดต่อบริษัททัวร์

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์