BEST INDOCHINA TRAVEL & AGENCY CO.,LTD

THE BEST ALTERNATIVE CHOICE FOR YOU

มหัศจรรย์...นครศรีธรรมราช วัดเจดีย์(ไอ้ไข่) 

ไฮไลท์

ถ่ายรูปเขื่อนรัชชประภา
ชมสะพานแขวนเขาเทพพิทักษ์ ภูเขารูปหัวใจ

ชมอุทยานธรรม (เจดีย์ลอยฟ้า)

ชมสะพานไม้อ่าวเตล็ด

ชมแกรนด์แคนยอนขนอม

สักการะตาพรานบุญ ณ วัดยางใหญ่

ขอพร ณ วัดเจดีย์(ไอ้ไข่)

แวะซื้อของฝากศาลพ่อหินช้าง

BT-TH11_BUS

เดินทาง
พ.ย. - ธ.ค.
ระยะเวลา
3 วัน 1 คืน
สายการบิน
รถบัส
(BUS)
ราคาเริ่มต้น
2,999 บาท

ตารางการเดินทาง

วันเดินทาง รหัสทัวร์ ราคาเริ่มต้นที่ สถานะ

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์