BEST INDOCHINA TRAVEL & AGENCY CO.,LTD

THE BEST ALTERNATIVE CHOICE FOR YOU

มหัศจรรย์ ล้านนา ตระการตา ซากุระเมืองไทย 

ไฮไลท์

เยือนฮิโนกิแลนด์ ญี่ปุ่นแห่งเชียงใหม่

เที่ยวดอยอ่างขางครึ่งวันเต็ม

ชมวิวม่อนสน สวน80 ไร่ชา 2000 และ ไร่สตรอเบอรี่บ้านนอแล

Unseen วัดถ้ำเชียงดาว วันบ้านเด่น วัดป่าดาราภิรมย์

ชมสวนดอกไม้แม่ริม ตระการตาไม้เมืองเหนือ

สักการะหลวงพ่อทันใจ วัดพระธาตุดอยคำ

แวะซื้อของฝากกาดวโรรส

BT-TH025_VZ

เดินทาง
ม.ค. - ม.ค.
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
สายการบิน
VietJet Air (VZ)
(VZ)
ราคาเริ่มต้น
8,999 บาท

ตารางการเดินทาง

วันเดินทาง รหัสทัวร์ ราคาเริ่มต้นที่ สถานะ
- 08-10 ม.ค. 64 BT-TH025_VZ 8,999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 22-24 ม.ค. 64 BT-TH025_VZ 8,999 ติดต่อบริษัททัวร์

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์