BEST INDOCHINA TRAVEL & AGENCY CO.,LTD

THE BEST ALTERNATIVE CHOICE FOR YOU

มหัศจรรย์...อยุธยา ไหว้พระ เสริมบารมี 

ไฮไลท์

ไหว้พระ ณ วัดวชิรธรรมาราม แวะซื้อของฝาก ตลาดหลวงปู่ทวด

สักการะวัดพนัญเชิง พร้อม อาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ นำสวดและทำพิธีถวายเทียนพรรษา เพื่อความเป็นสิริมงคล

บริการอาหารกลางวัน ร้านอาหารชื่อดัง ณ ครัวสายน้ำป้อมเพชร พร้อมเมนูสุดพิเศษ: กุ้งเผาท่านละ 1 ตัว

นำท่านชมวัดใหญ่ชัยมงคล พร้อมทั้งสักการะ พระพุทธไสยาสน์หรือพระนอน

นำท่านชมวัดมหาธาตุ วัดพระศรีสรรเพชญ์

อิสระทุกท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ณ ตลาดน้ำอโยธยา

*เดินทางโดยรถบัส V.I.P*

BT-TH01_BUS

เดินทาง
ก.ค. - ธ.ค.
ระยะเวลา
1 วัน
สายการบิน
รถบัส
(BUS)
ราคาเริ่มต้น
999 บาท

ตารางการเดินทาง

วันเดินทาง รหัสทัวร์ ราคาเริ่มต้นที่ สถานะ
- 07 ธ.ค. 63 BT-TH01_BUS 999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 10 ธ.ค. 63 BT-TH01_BUS 999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 11 ธ.ค. 63 BT-TH01_BUS 999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 12 ธ.ค. 63 BT-TH01_BUS 999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 13 ธ.ค. 63 BT-TH01_BUS 999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 18 ธ.ค. 63 BT-TH01_BUS 999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 19 ธ.ค. 63 BT-TH01_BUS 999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 20 ธ.ค. 63 BT-TH01_BUS 999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 25 ธ.ค. 63 BT-TH01_BUS 999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 26 ธ.ค. 63 BT-TH01_BUS 999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 27 ธ.ค. 63 BT-TH01_BUS 999 ติดต่อบริษัททัวร์

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์