BEST INDOCHINA TRAVEL & AGENCY CO.,LTD

THE BEST ALTERNATIVE CHOICE FOR YOU

มหัศจรรย์...อยุธยา ไหว้พระ เสริมบารมี 

ไฮไลท์

ไหว้พระ ณ วัดวชิรธรรมาราม แวะซื้อของฝาก ตลาดหลวงปู่ทวด

สักการะวัดพนัญเชิง พร้อม อาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ นำสวดและทำพิธีถวายเทียนพรรษา เพื่อความเป็นสิริมงคล

บริการอาหารกลางวัน ร้านอาหารชื่อดัง ณ ครัวสายน้ำป้อมเพชร พร้อมเมนูสุดพิเศษ: กุ้งเผาท่านละ 1 ตัว

นำท่านชมวัดใหญ่ชัยมงคล พร้อมทั้งสักการะ พระพุทธไสยาสน์หรือพระนอน

นำท่านชมวัดมหาธาตุ วัดพระศรีสรรเพชญ์

อิสระทุกท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ณ ตลาดน้ำอโยธยา

*เดินทางโดยรถบัส V.I.P*

BT-TH01_BUS

เดินทาง
ก.ค. - ธ.ค.
ระยะเวลา
1 วัน
สายการบิน
รถบัส
(BUS)
ราคาเริ่มต้น
999 บาท

ตารางการเดินทาง

วันเดินทาง รหัสทัวร์ ราคาเริ่มต้นที่ สถานะ
- 17 ก.ค. 63 BT-TH01_BUS 999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 18 ก.ค. 63 BT-TH01_BUS 999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 19 ก.ค. 63 BT-TH01_BUS 999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 24 ก.ค. 63 BT-TH01_BUS 999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 25 ก.ค. 63 BT-TH01_BUS 999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 26 ก.ค. 63 BT-TH01_BUS 999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 28 ก.ค. 63 BT-TH01_BUS 999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 31 ก.ค. 63 BT-TH01_BUS 999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 01 ส.ค. 63 BT-TH01_BUS 999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 02 ส.ค. 63 BT-TH01_BUS 999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 07 ส.ค. 63 BT-TH01_BUS 999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 08 ส.ค. 63 BT-TH01_BUS 999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 09 ส.ค. 63 BT-TH01_BUS 999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 12 ส.ค. 63 BT-TH01_BUS 999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 14 ส.ค. 63 BT-TH01_BUS 999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 15 ส.ค. 63 BT-TH01_BUS 999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 16 ส.ค. 63 BT-TH01_BUS 999 ติดต่อบริษัททัวร์

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์