BEST INDOCHINA TRAVEL & AGENCY CO.,LTD

THE BEST ALTERNATIVE CHOICE FOR YOU

มหัศจรรย์CAMBODIA สัมผัสประสบการณ์ตรง บินหรู สู่กัมพูชา 

ไฮไลท์

ชมปราสาท นครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก 

ชมความสวยงามของ ปราสาทบายนตร ปราสาทแห่งรอยยิ้ม

ชมปราสาทตาพรหม และ ชมความสวยงามของ ปราสาทบันทายศรี

นำทุกท่านกราบสักการะ วัดพนม วัดที่สำคัญของกรุงพนมเปญ

ชอปปิงสินค้าพื้นเมือง ตลาดซาจ๊ะ และสินค้าท้องถิ่นของเมืองเสียมเรียบ

นำท่านสักการะ ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม ชมศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม

อิ่มอร่อยกับพิเศษ บุฟเฟ่ต์นานาชาติ พร้อมชมโชว์การแสดงอัปสราที่งดงาม

แถมฟรี!! ชุดซัวสะไดย (ถุงผ้า+พัด+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด)

BT-REP03_EK

เดินทาง
ก.ย. - ม.ค.
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
สายการบิน
Emirates
(EK)
ราคาเริ่มต้น
13,900 บาท

ตารางการเดินทาง

วันเดินทาง รหัสทัวร์ ราคาเริ่มต้นที่ จำนวนที่รับได้ สถานะ
- 06-08 ก.ย. 62 BT-REP03_EK 13,900 24 ติดต่อบริษัททัวร์
- 20-22 ก.ย. 62 BT-REP03_EK 14,900 24 ติดต่อบริษัททัวร์
- 04-06 ต.ค. 62 BT-REP03_EK 14,900 24 ติดต่อบริษัททัวร์
- 11-13 ต.ค. 62 BT-REP03_EK 14,900 24 ติดต่อบริษัททัวร์
- 25-27 ต.ค. 62 BT-REP03_EK 14,900 24 ติดต่อบริษัททัวร์
- 15-17 พ.ย. 62 BT-REP03_EK 14,900 22 ติดต่อบริษัททัวร์
- 29-01 ธ.ค. 62 BT-REP03_EK 14,900 24 ติดต่อบริษัททัวร์
- 04-06 ธ.ค. 62 BT-REP03_EK 14,900 24 ติดต่อบริษัททัวร์
- 13-15 ธ.ค. 62 BT-REP03_EK 14,900 24 ติดต่อบริษัททัวร์
- 27-29 ธ.ค. 62 BT-REP03_EK 14,900 24 ติดต่อบริษัททัวร์
- 29-31 ธ.ค. 62 BT-REP03_EK 15,900 24 ติดต่อบริษัททัวร์
- 30-01 ม.ค. 63 BT-REP03_EK 16,900 24 ติดต่อบริษัททัวร์
- 10-12 ม.ค. 63 BT-REP03_EK 14,900 24 ติดต่อบริษัททัวร์
- 24-26 ม.ค. 63 BT-REP03_EK 14,900 24 ติดต่อบริษัททัวร์

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์