BEST INDOCHINA TRAVEL & AGENCY CO.,LTD

THE BEST ALTERNATIVE CHOICE FOR YOU

มหัศจรรย์....กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ 

ไฮไลท์

ชมปราสาท นครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก 

นำทุกท่านกราบสักการะ วัดพนม วัดที่สำคัญของกรุงพนมเปญ

ชมปราสาทตาพรหม และ ชมความสวยงามของ ปราสาทบันทายศรี

ล่องเรือชม โตนเลสาบ  ทะเลสาบน้ำจืด ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ชอปปิงสินค้าพื้นเมือง ตลาดซาทะไม / ตลาดซาจ๊ะ และสินค้าท้องถิ่น ของเมืองเสียมเรียบ

นำท่านสักการะ ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม ชมศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม

อิ่มอร่อยกับพิเศษ บุฟเฟ่ต์นานาชาติ พร้อมชมโชว์การแสดงอัปสราที่งดงาม

แถมฟรี!! ชุดซัวสะไดย (ถุงผ้า+พัด+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด)

BT-REP02_FD

เดินทาง
ก.พ. - พ.ค.
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
สายการบิน
Air Asia
(FD)
ราคาเริ่มต้น
12,900 บาท

ตารางการเดินทาง

วันเดินทาง รหัสทัวร์ ราคาเริ่มต้นที่ สถานะ
- 13-15 มี.ค. 63 BT-REP02_FD 13,900 ติดต่อบริษัททัวร์
- 27-29 มี.ค. 63 BT-REP02_FD 14,900 ติดต่อบริษัททัวร์
- 03-05 เม.ย 63 BT-REP02_FD 13,900 ติดต่อบริษัททัวร์
- 11-13 เม.ย 63 BT-REP02_FD 13,900 ติดต่อบริษัททัวร์
- 12-14 เม.ย 63 BT-REP02_FD 14,900 ติดต่อบริษัททัวร์
- 13-15 เม.ย 63 BT-REP02_FD 14,900 ติดต่อบริษัททัวร์
- 24-26 เม.ย 63 BT-REP02_FD 12,900 ติดต่อบริษัททัวร์
- 01-03 พ.ค 63 BT-REP02_FD 13,900 ติดต่อบริษัททัวร์
- 15-17 พ.ค 63 BT-REP02_FD 12,900 ติดต่อบริษัททัวร์
- 29-31 พ.ค 63 BT-REP02_FD 13,900 ติดต่อบริษัททัวร์

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์