BEST INDOCHINA TRAVEL & AGENCY CO.,LTD

THE BEST ALTERNATIVE CHOICE FOR YOU

มหัศจรรย์....กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ 

ไฮไลท์

ชมปราสาท นครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก 

นำทุกท่านกราบสักการะ วัดพนม วัดที่สำคัญของกรุงพนมเปญ

ชมปราสาทตาพรหม และ ชมความสวยงามของ ปราสาทบันทายศรี

ล่องเรือชม โตนเลสาบ  ทะเลสาบน้ำจืด ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ชอปปิงสินค้าพื้นเมือง ตลาดซาทะไม / ตลาดซาจ๊ะ และสินค้าท้องถิ่น ของเมืองเสียมเรียบ

นำท่านสักการะ ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม ชมศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม

อิ่มอร่อยกับพิเศษ บุฟเฟ่ต์นานาชาติ พร้อมชมโชว์การแสดงอัปสราที่งดงาม

แถมฟรี!! ชุดซัวสะไดย (เสื้อยืดซัวสะไดย+ถุงผ้า+พัด+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด)

BT-REP02_FD

เดินทาง
ส.ค. - มี.ค.
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
สายการบิน
Air Asia
(FD)
ราคาเริ่มต้น
12,900 บาท

ตารางการเดินทาง

วันเดินทาง รหัสทัวร์ ราคาเริ่มต้นที่ จำนวนที่รับได้ สถานะ
- 04-06 ต.ค. 62 BT-REP02_FD 12,900 SOLD OUT ติดต่อบริษัททัวร์
- 25-27 ต.ค. 62 BT-REP02_FD 13,900 SOLD OUT ติดต่อบริษัททัวร์
- 15-17 พ.ย. 62 BT-REP02_FD 13,900 22 ติดต่อบริษัททัวร์
- 29-01 ธ.ค. 62 BT-REP02_FD 13,900 24 ติดต่อบริษัททัวร์
- 04-06 ธ.ค. 62 BT-REP02_FD 13,900 24 ติดต่อบริษัททัวร์
- 13-15 ธ.ค. 62 BT-REP02_FD 13,900 22 ติดต่อบริษัททัวร์
- 27-29 ธ.ค. 62 BT-REP02_FD 13,900 24 ติดต่อบริษัททัวร์
- 29-31 ธ.ค. 62 BT-REP02_FD 14,900 24 ติดต่อบริษัททัวร์
- 30-01 ม.ค. 63 BT-REP02_FD 15,900 24 ติดต่อบริษัททัวร์
- 10-12 ม.ค. 63 BT-REP02_FD 14,900 24 ติดต่อบริษัททัวร์
- 24-26 ม.ค. 63 BT-REP02_FD 14,900 24 ติดต่อบริษัททัวร์
- 07-09 ก.พ. 63 BT-REP02_FD 14,900 24 ติดต่อบริษัททัวร์
- 14-16 ก.พ. 63 BT-REP02_FD 13,900 24 ติดต่อบริษัททัวร์
- 28-01 มี.ค. 63 BT-REP02_FD 14,900 24 ติดต่อบริษัททัวร์
- 13-15 มี.ค. 63 BT-REP02_FD 13,900 24 ติดต่อบริษัททัวร์
- 27-29 มี.ค. 63 BT-REP02_FD 14,900 24 ติดต่อบริษัททัวร์

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์