BEST INDOCHINA TRAVEL & AGENCY CO.,LTD

THE BEST ALTERNATIVE CHOICE FOR YOU

กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ 

ไฮไลท์

ชมปราสาท นครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก 

นำทุกท่านกราบสักการะ วัดพนม วัดที่สำคัญของกรุงพนมเปญ

ชมปราสาทตาพรหม และ ชมความสวยงามของ ปราสาทบันทายศรี

ล่องเรือชม โตนเลสาบ  ทะเลสาบน้ำจืด ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ชอปปิงสินค้าพื้นเมือง ตลาดซาทะไม / ตลาดซาจ๊ะ และสินค้าท้องถิ่น ของเมืองเสียมเรียบ

นำท่านสักการะ ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม ชมศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม

อิ่มอร่อยกับพิเศษ บุฟเฟ่ต์นานาชาติ พร้อมชมโชว์การแสดงอัปสราที่งดงาม

แถมฟรี!! ชุดซัวสะไดย (เสื้อยืดซัวสะไดย+ถุงผ้า+พัด+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด)

BT-REP02_FD

เดินทาง
ธ.ค. - เม.ย.
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
สายการบิน
Air Asia
(FD)
ราคาเริ่มต้น
12,900 บาท

ตารางการเดินทาง

วันเดินทาง รหัสทัวร์ ราคาเริ่มต้นที่ จำนวนที่รับได้ สถานะ
- 26-28 ม.ค. 62 BT-REP02_FD 12,900 SOLD OUT ติดต่อบริษัททัวร์
- 02-04 ก.พ. 62 BT-REP02_FD 12,900 SOLD OUT ติดต่อบริษัททัวร์
- 09-11 ก.พ. 62 BT-REP02_FD 13,900 SOLD OUT ติดต่อบริษัททัวร์
- 16-18 ก.พ. 62 BT-REP02_FD 14,900 24 ติดต่อบริษัททัวร์
- 23-25 ก.พ. 62 BT-REP02_FD 13,900 14 ติดต่อบริษัททัวร์
- 02-04 มี.ค. 62 BT-REP02_FD 13,900 16 ติดต่อบริษัททัวร์
- 09-11 มี.ค. 62 BT-REP02_FD 13,900 24 ติดต่อบริษัททัวร์
- 16-18 มี.ค. 62 BT-REP02_FD 13,900 22 ติดต่อบริษัททัวร์
- 23-25 มี.ค. 62 BT-REP02_FD 13,900 24 ติดต่อบริษัททัวร์
- 30-01 เม.ย 62 BT-REP02_FD 13,900 20 ติดต่อบริษัททัวร์
- 06-08 เม.ย 62 BT-REP02_FD 14,900 24 ติดต่อบริษัททัวร์
- 12-14 เม.ย 62 BT-REP02_FD 14,900 24 ติดต่อบริษัททัวร์
- 13-15 เม.ย 62 BT-REP02_FD 14,900 24 ติดต่อบริษัททัวร์
- 14-16 เม.ย 62 BT-REP02_FD 14,900 21 ติดต่อบริษัททัวร์
- 27-29 เม.ย 62 BT-REP02_FD 13,900 24 ติดต่อบริษัททัวร์

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์