BEST INDOCHINA TRAVEL & AGENCY CO.,LTD

THE BEST ALTERNATIVE CHOICE FOR YOU

กัมพูชา นครวัด นครธม เสียมเรียบ 

ไฮไลท์

ชมปราสาท นครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก 

ชมความสวยงามของ ปราสาทบายนตร ปราสาทแห่งรอยยิ้ม

ชมปราสาทตาพรหม และ ชมความสวยงามของ ปราสาทบันทายศรี

ล่องเรือชมโตนเลสาบ  ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ชอปปิงสินค้าพื้นเมือง ตลาดซาจ๊ะ และสินค้าท้องถิ่นของเมืองเสียมเรียบ

นำท่านสักการะ ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม ชมศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม

อิ่มอร่อยกับพิเศษ บุฟเฟ่ต์นานาชาติ พร้อมชมโชว์การแสดงอัปสราที่งดงาม

แถมฟรี!! ชุดซัวสะไดย (เสื้อยืดซัวสะไดย+ถุงผ้า+พัด+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด)

BT-REP01_FD

เดินทาง
ก.ค. - มี.ค.
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
สายการบิน
Air Asia
(FD)
ราคาเริ่มต้น
9,999 บาท

ตารางการเดินทาง

วันเดินทาง รหัสทัวร์ ราคาเริ่มต้นที่ จำนวนที่รับได้ สถานะ
- 26-28 ก.ค. 62 BT-REP01_FD 10,900 SOLD OUT ติดต่อบริษัททัวร์
- 09-11 ส.ค. 62 BT-REP01_FD 10,900 SOLD OUT ติดต่อบริษัททัวร์
- 10-12 ส.ค. 62 BT-REP01_FD 10,900 SOLD OUT ติดต่อบริษัททัวร์
- 23-25 ส.ค. 62 BT-REP01_FD 10,900 17 ติดต่อบริษัททัวร์
- 06-08 ก.ย. 62 BT-REP01_FD 9,999 16 ติดต่อบริษัททัวร์
- 20-22 ก.ย. 62 BT-REP01_FD 9,999 SOLD OUT ติดต่อบริษัททัวร์
- 27-29 ก.ย. 62 BT-REP01_FD 9,999 17 ติดต่อบริษัททัวร์
- 25-27 ต.ค. 62 BT-REP01_FD 10,900 SOLD OUT ติดต่อบริษัททัวร์
- 01-03 พ.ย. 62 BT-REP01_FD 10,900 24 ติดต่อบริษัททัวร์
- 15-17 พ.ย. 62 BT-REP01_FD 10,900 2 ติดต่อบริษัททัวร์
- 13-15 ธ.ค. 62 BT-REP01_FD 12,900 24 ติดต่อบริษัททัวร์
- 29-31 ธ.ค. 62 BT-REP01_FD 14,900 24 ติดต่อบริษัททัวร์
- 10-12 ม.ค. 63 BT-REP01_FD 12,900 24 ติดต่อบริษัททัวร์
- 24-26 ม.ค. 63 BT-REP01_FD 11,900 24 ติดต่อบริษัททัวร์
- 14-16 ก.พ. 63 BT-REP01_FD 13,900 24 ติดต่อบริษัททัวร์
- 28-01 มี.ค. 63 BT-REP01_FD 12,900 24 ติดต่อบริษัททัวร์
- 13-15 มี.ค. 63 BT-REP01_FD 10,900 24 ติดต่อบริษัททัวร์
- 27-29 มี.ค. 63 BT-REP01_FD 11,900 24 ติดต่อบริษัททัวร์

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์