BEST INDOCHINA TRAVEL & AGENCY CO.,LTD

THE BEST ALTERNATIVE CHOICE FOR YOU

กัมพูชา นครวัด นครธม เสียมเรียบ 

ไฮไลท์

ชมปราสาท นครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก 

ชมความสวยงามของ ปราสาทบายนตร ปราสาทแห่งรอยยิ้ม

ชมปราสาทตาพรหม และ ชมความสวยงามของ ปราสาทบันทายศรี

ล่องเรือชมโตนเลสาบ  ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ชอปปิงสินค้าพื้นเมือง ตลาดซาจ๊ะ และสินค้าท้องถิ่นของเมืองเสียมเรียบ

นำท่านสักการะ ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม ชมศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม

อิ่มอร่อยกับพิเศษ บุฟเฟ่ต์นานาชาติ พร้อมชมโชว์การแสดงอัปสราที่งดงาม

แถมฟรี!! ชุดซัวสะไดย (เสื้อยืดซัวสะไดย+ถุงผ้า+พัด+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด)

BT-REP01_FD

เดินทาง
เม.ย. - ส.ค.
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
สายการบิน
Air Asia
(FD)
ราคาเริ่มต้น
9,999 บาท

ตารางการเดินทาง

วันเดินทาง รหัสทัวร์ ราคาเริ่มต้นที่ จำนวนที่รับได้ สถานะ
- 29-31 มี.ค. 62 BT-REP01_FD 10,900 SOLD OUT ติดต่อบริษัททัวร์
- 05-07 เม.ย 62 BT-REP01_FD 10,900 SOLD OUT ติดต่อบริษัททัวร์
- 10-12 เม.ย 62 BT-REP01_FD 13,900 SOLD OUT ติดต่อบริษัททัวร์
- 11-13 เม.ย 62 BT-REP01_FD 13,900 SOLD OUT ติดต่อบริษัททัวร์
- 12-14 เม.ย 62 BT-REP01_FD 14,900 SOLD OUT ติดต่อบริษัททัวร์
- 13-15 เม.ย 62 BT-REP01_FD 14,900 SOLD OUT ติดต่อบริษัททัวร์
- 26-28 เม.ย 62 BT-REP01_FD 10,900 15 ติดต่อบริษัททัวร์
- 03-05 พ.ค 62 BT-REP01_FD 10,900 22 ติดต่อบริษัททัวร์
- 10-12 พ.ค 62 BT-REP01_FD 9,999 20 ติดต่อบริษัททัวร์
- 17-19 พ.ค 62 BT-REP01_FD 10,900 24 ติดต่อบริษัททัวร์
- 31-02 มิ.ย. 62 BT-REP01_FD 9,999 24 ติดต่อบริษัททัวร์
- 07-09 มิ.ย. 62 BT-REP01_FD 9,999 24 ติดต่อบริษัททัวร์
- 21-23 มิ.ย. 62 BT-REP01_FD 9,999 24 ติดต่อบริษัททัวร์
- 05-07 ก.ค. 62 BT-REP01_FD 9,999 24 ติดต่อบริษัททัวร์
- 12-14 ก.ค. 62 BT-REP01_FD 10,900 24 ติดต่อบริษัททัวร์
- 26-28 ก.ค. 62 BT-REP01_FD 10,900 24 ติดต่อบริษัททัวร์
- 09-11 ส.ค. 62 BT-REP01_FD 10,900 24 ติดต่อบริษัททัวร์
- 10-12 ส.ค. 62 BT-REP01_FD 10,900 24 ติดต่อบริษัททัวร์

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์