BEST INDOCHINA TRAVEL & AGENCY CO.,LTD

THE BEST ALTERNATIVE CHOICE FOR YOU

กัมพูชา นครวัด นครธม เสียมเรียบ 

ไฮไลท์

ชมปราสาท นครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก 

ชมความสวยงามของ ปราสาทบายนตร ปราสาทแห่งรอยยิ้ม

ชมปราสาทตาพรหม และ ชมความสวยงามของ ปราสาทบันทายศรี

ล่องเรือชมโตนเลสาบ  ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ชอปปิงสินค้าพื้นเมือง ตลาดซาจ๊ะ และสินค้าท้องถิ่นของเมืองเสียมเรียบ

นำท่านสักการะ ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม ชมศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม

อิ่มอร่อยกับพิเศษ บุฟเฟ่ต์นานาชาติ พร้อมชมโชว์การแสดงอัปสราที่งดงาม

แถมฟรี!! ชุดซัวสะไดย (เสื้อยืดซัวสะไดย+ถุงผ้า+พัด+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด)

BT-REP01_FD

เดินทาง
ม.ค. - เม.ย.
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
สายการบิน
Air Asia
(FD)
ราคาเริ่มต้น
10,900 บาท

ตารางการเดินทาง

วันเดินทาง รหัสทัวร์ ราคาเริ่มต้นที่ จำนวนที่รับได้ สถานะ
- 25-27 ม.ค. 62 BT-REP01_FD 12,900 SOLD OUT ติดต่อบริษัททัวร์
- 01-03 ก.พ. 62 BT-REP01_FD 10,900 SOLD OUT ติดต่อบริษัททัวร์
- 08-10 ก.พ. 62 BT-REP01_FD 10,900 SOLD OUT ติดต่อบริษัททัวร์
- 15-17 ก.พ. 62 BT-REP01_FD 10,900 SOLD OUT ติดต่อบริษัททัวร์
- 22-24 ก.พ. 62 BT-REP01_FD 10,900 10 ติดต่อบริษัททัวร์
- 01-03 มี.ค. 62 BT-REP01_FD 10,900 10 ติดต่อบริษัททัวร์
- 08-10 มี.ค. 62 BT-REP01_FD 10,900 SOLD OUT ติดต่อบริษัททัวร์
- 15-17 มี.ค. 62 BT-REP01_FD 10,900 SOLD OUT ติดต่อบริษัททัวร์
- 22-24 มี.ค. 62 BT-REP01_FD 10,900 24 ติดต่อบริษัททัวร์
- 29-31 มี.ค. 62 BT-REP01_FD 10,900 24 ติดต่อบริษัททัวร์
- 05-07 เม.ย 62 BT-REP01_FD 10,900 22 ติดต่อบริษัททัวร์
- 10-12 เม.ย 62 BT-REP01_FD 13,900 24 ติดต่อบริษัททัวร์
- 11-13 เม.ย 62 BT-REP01_FD 13,900 24 ติดต่อบริษัททัวร์
- 12-14 เม.ย 62 BT-REP01_FD 14,900 24 ติดต่อบริษัททัวร์
- 13-15 เม.ย 62 BT-REP01_FD 14,900 24 ติดต่อบริษัททัวร์
- 26-28 เม.ย 62 BT-REP01_FD 10,900 24 ติดต่อบริษัททัวร์

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์