BEST INDOCHINA TRAVEL & AGENCY CO.,LTD

THE BEST ALTERNATIVE CHOICE FOR YOU

พม่า อินเล อินเลิฟ ทะเลสาบอินเล 

ไฮไลท์

ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน

ชม พระราชวังไม้สักชเวนานจอง  วัดกุโสดอ และ วัดกุสินารม

ชมความงดงาม พระราชวังมัณฑะเลย์ ชมวิวที่เขา มัณฑะเลย์ฮิลล์

ล่องทะเลสาบอินเล สัมผัสวิถีชีวิตของชาวอินตา สักการะพระบัวเข็ม

ชมแปลงเกษตรสวนผักลอยน้ำ และ หมู่บ้านทอผ้าใยบัว

เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ำเผา พักในทะเลสาบอินเล 1 คืน+พักมัณฑะเลย์ 1 คืน + นั่งเครื่องภายในไปกลับ

แถมฟรี!! ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกะละบา+ผ้าเช็ดพระพักตร์+ถุงผ้า+พัด+ร่ม+สมุดสวดมนต์+คู่มือพม่า)

BT-MMR061_FD

เดินทาง
ธ.ค. - เม.ย.
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
สายการบิน
Air Asia
(FD)
ราคาเริ่มต้น
16,900 บาท

ตารางการเดินทาง

วันเดินทาง รหัสทัวร์ ราคาเริ่มต้นที่ จำนวนที่รับได้ สถานะ
- 26 ม.ค. 62 BT-MMR061_FD 17,900 SOLD OUT ติดต่อบริษัททัวร์
- 02-04 ก.พ. 62 BT-MMR061_FD 18,900 SOLD OUT ติดต่อบริษัททัวร์
- 16-18 ก.พ. 62 BT-MMR061_FD 18,900 24 ติดต่อบริษัททัวร์
- 23-25 ก.พ. 62 BT-MMR061_FD 17,900 24 ติดต่อบริษัททัวร์
- 02-04 มี.ค. 62 BT-MMR061_FD 16,900 24 ติดต่อบริษัททัวร์
- 16-18 มี.ค. 62 BT-MMR061_FD 16,900 24 ติดต่อบริษัททัวร์
- 30-01 เม.ย 62 BT-MMR061_FD 16,900 8 ติดต่อบริษัททัวร์
- 06-08 เม.ย 62 BT-MMR061_FD 19,900 24 ติดต่อบริษัททัวร์
- 13-15 เม.ย 62 BT-MMR061_FD 19,900 24 ติดต่อบริษัททัวร์
- 14-16 เม.ย 62 BT-MMR061_FD 19,900 24 ติดต่อบริษัททัวร์
- 27-29 เม.ย 62 BT-MMR061_FD 16,900 24 ติดต่อบริษัททัวร์

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์