BEST INDOCHINA TRAVEL & AGENCY CO.,LTD

THE BEST ALTERNATIVE CHOICE FOR YOU

พม่า อินเล อินเลิฟ ทะเลสาบอินเล 

ไฮไลท์

ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน

ชม พระราชวังไม้สักชเวนานจอง  วัดกุโสดอ และ วัดกุสินารม

ชมความงดงาม พระราชวังมัณฑะเลย์ ชมวิวที่เขา มัณฑะเลย์ฮิลล์

ล่องทะเลสาบอินเล สัมผัสวิถีชีวิตของชาวอินตา สักการะพระบัวเข็ม

ชมแปลงเกษตรสวนผักลอยน้ำ และ หมู่บ้านทอผ้าใยบัว

เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ำเผา พักในทะเลสาบอินเล 1 คืน+พักมัณฑะเลย์ 1 คืน + นั่งเครื่องภายในไปกลับ

แถมฟรี!! ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกะละบา+ผ้าเช็ดพระพักตร์+ถุงผ้า+พัด+ร่ม+สมุดสวดมนต์+คู่มือพม่า)

BT-MMR061_FD

เดินทาง
ต.ค. - ก.พ.
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
สายการบิน
Air Asia
(FD)
ราคาเริ่มต้น
17,900 บาท

ตารางการเดินทาง

วันเดินทาง รหัสทัวร์ ราคาเริ่มต้นที่ จำนวนที่รับได้ สถานะ
- 24-26 พ.ย. 61 BT-MMR061_FD 17,900 24 ติดต่อบริษัททัวร์
- 01-03 ธ.ค. 61 BT-MMR061_FD 18,900 24 ติดต่อบริษัททัวร์
- 08-10 ธ.ค. 61 BT-MMR061_FD 19,900 24 ติดต่อบริษัททัวร์
- 15-17 ธ.ค. 61 BT-MMR061_FD 18,900 12 ติดต่อบริษัททัวร์
- 22-24 ธ.ค. 61 BT-MMR061_FD 18,900 SOLD OUT ติดต่อบริษัททัวร์
- 28-30 ธ.ค. 61 BT-MMR061_FD 20,900 SOLD OUT ติดต่อบริษัททัวร์
- 30-01 ม.ค. 62 BT-MMR061_FD 21,900 SOLD OUT ติดต่อบริษัททัวร์
- 31-02 ม.ค. 62 BT-MMR061_FD 20,900 SOLD OUT ติดต่อบริษัททัวร์
- 12-14 ม.ค. 62 BT-MMR061_FD 17,900 SOLD OUT ติดต่อบริษัททัวร์
- 26 ม.ค. 62 BT-MMR061_FD 17,900 SOLD OUT ติดต่อบริษัททัวร์
- 02-04 ก.พ. 62 BT-MMR061_FD 18,900 22 ติดต่อบริษัททัวร์
- 16-18 ก.พ. 62 BT-MMR061_FD 18,900 24 ติดต่อบริษัททัวร์
- 23-25 ก.พ. 62 BT-MMR061_FD 17,900 24 ติดต่อบริษัททัวร์

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์