BEST INDOCHINA TRAVEL & AGENCY CO.,LTD

THE BEST ALTERNATIVE CHOICE FOR YOU

พม่า อินเล อินเลิฟ ทะเลสาบอินเล 

ไฮไลท์

ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน

ชม พระราชวังไม้สักชเวนานจอง  วัดกุโสดอ และ วัดกุสินารม

ชมความงดงาม พระราชวังมัณฑะเลย์ ชมวิวที่เขา มัณฑะเลย์ฮิลล์

ล่องทะเลสาบอินเล สัมผัสวิถีชีวิตของชาวอินตา สักการะพระบัวเข็ม

ชมแปลงเกษตรสวนผักลอยน้ำ และ หมู่บ้านทอผ้าใยบัว

เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ำเผา พักในทะเลสาบอินเล 1 คืน+พักมัณฑะเลย์ 1 คืน + นั่งเครื่องภายในไปกลับ

แถมฟรี!! ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกะละบา+ผ้าเช็ดพระพักตร์+ถุงผ้า+พัด+ร่ม+สมุดสวดมนต์+คู่มือพม่า)

BT-MMR061_FD

เดินทาง
เม.ย. - ก.ย.
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
สายการบิน
Air Asia
(FD)
ราคาเริ่มต้น
16,900 บาท

ตารางการเดินทาง

วันเดินทาง รหัสทัวร์ ราคาเริ่มต้นที่ จำนวนที่รับได้ สถานะ
- 20-22 ก.ค. 62 BT-MMR061_FD 18,900 SOLD OUT ติดต่อบริษัททัวร์
- 03-05 ส.ค. 62 BT-MMR061_FD 18,900 SOLD OUT ติดต่อบริษัททัวร์
- 23-25 ส.ค. 62 BT-MMR061_FD 18,900 SOLD OUT ติดต่อบริษัททัวร์
- 30-01 ก.ย. 62 BT-MMR061_FD 18,900 SOLD OUT ติดต่อบริษัททัวร์
- 06-08 ก.ย. 62 BT-MMR061_FD 18,900 SOLD OUT ติดต่อบริษัททัวร์
- 20-22 ก.ย. 62 BT-MMR061_FD 18,900 SOLD OUT ติดต่อบริษัททัวร์

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์