BEST INDOCHINA TRAVEL & AGENCY CO.,LTD

THE BEST ALTERNATIVE CHOICE FOR YOU

โปรจัดให้...บินไลอ้อนแอร์ พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน 

ไฮไลท์

ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากองขอพรเทพทันใจ  เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ 

สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา นมัสการพระนอนตาหวาน

สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตลาดสก๊อต

ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวายขอพรพระอุปคุต เรื่องโชคลาภ  เจดีย์เยเลพญา สิเรียม

อิ่มอร่อยเมนูเด็ด กุ้งแม่น้ำเผา+สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด

เมนูพิเศษชาบูชิบุฟเฟ่ต์โออิชิ + พักโรงแรมหรูระดับ 4 ดาว

แถมฟรี!! ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกะละบา+ถุงผ้า+พัด+ร่ม+สมุดสวดมนต์+คู่มือพม่า)

BT-MMR04_SL

เดินทาง
ธ.ค. - มี.ค.
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
สายการบิน
Thai Lion Air
(SL)
ราคาเริ่มต้น
11,900 บาท

ตารางการเดินทาง

วันเดินทาง รหัสทัวร์ ราคาเริ่มต้นที่ จำนวนที่รับได้ สถานะ
- 24-26 ม.ค. 62 BT-MMR04_SL 11,900 SOLD OUT ติดต่อบริษัททัวร์
- 25-27 ม.ค. 62 BT-MMR04_SL 12,900 SOLD OUT ติดต่อบริษัททัวร์
- 26-28 ม.ค. 62 BT-MMR04_SL 11,900 SOLD OUT ติดต่อบริษัททัวร์
- 31-02 ก.พ. 62 BT-MMR04_SL 11,900 SOLD OUT ติดต่อบริษัททัวร์
- 01-03 ก.พ. 62 BT-MMR04_SL 11,900 SOLD OUT ติดต่อบริษัททัวร์
- 02-04 ก.พ. 62 BT-MMR04_SL 11,900 SOLD OUT ติดต่อบริษัททัวร์
- 07-09 ก.พ. 62 BT-MMR04_SL 12,900 SOLD OUT ติดต่อบริษัททัวร์
- 08-10 ก.พ. 62 BT-MMR04_SL 12,900 SOLD OUT ติดต่อบริษัททัวร์
- 09-11 ก.พ. 62 BT-MMR04_SL 12,900 31 ติดต่อบริษัททัวร์
- 14-16 ก.พ. 62 BT-MMR04_SL 11,900 20 ติดต่อบริษัททัวร์
- 15-17 ก.พ. 62 BT-MMR04_SL 11,900 SOLD OUT ติดต่อบริษัททัวร์
- 16-18 ก.พ. 62 BT-MMR04_SL 11,900 SOLD OUT ติดต่อบริษัททัวร์
- 17-19 ก.พ. 62 BT-MMR04_SL 13,900 SOLD OUT ติดต่อบริษัททัวร์
- 21-23 ก.พ. 62 BT-MMR04_SL 11,900 12 ติดต่อบริษัททัวร์
- 22-24 ก.พ. 62 BT-MMR04_SL 11,900 28 ติดต่อบริษัททัวร์
- 23-25 ก.พ. 62 BT-MMR04_SL 11,900 34 ติดต่อบริษัททัวร์
- 28-02 มี.ค. 62 BT-MMR04_SL 11,900 8 ติดต่อบริษัททัวร์
- 01-03 มี.ค. 62 BT-MMR04_SL 11,900 28 ติดต่อบริษัททัวร์
- 02-04 มี.ค. 62 BT-MMR04_SL 11,900 34 ติดต่อบริษัททัวร์
- 07-09 มี.ค. 62 BT-MMR04_SL 11,900 SOLD OUT ติดต่อบริษัททัวร์
- 08-10 มี.ค. 62 BT-MMR04_SL 12,900 34 ติดต่อบริษัททัวร์
- 09-11 มี.ค. 62 BT-MMR04_SL 12,900 34 ติดต่อบริษัททัวร์
- 14-16 มี.ค. 62 BT-MMR04_SL 11,900 24 ติดต่อบริษัททัวร์
- 15-17 มี.ค. 62 BT-MMR04_SL 11,900 34 ติดต่อบริษัททัวร์
- 16-18 มี.ค. 62 BT-MMR04_SL 11,900 19 ติดต่อบริษัททัวร์
- 21-23 มี.ค. 62 BT-MMR04_SL 11,900 24 ติดต่อบริษัททัวร์
- 22-24 มี.ค. 62 BT-MMR04_SL 11,900 15 ติดต่อบริษัททัวร์
- 23-25 มี.ค. 62 BT-MMR04_SL 11,900 34 ติดต่อบริษัททัวร์

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์