BEST INDOCHINA TRAVEL & AGENCY CO.,LTD

THE BEST ALTERNATIVE CHOICE FOR YOU

โปรพม่า 5 ดาว บินแอร์เอเชีย 

ไฮไลท์

ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากองขอพรเทพทันใจ  เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ 

สักการะพระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา

สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา นมัสการพระนอนตาหวาน

สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์ชอปปิงสินค้าพื้นเมืองตลาดสก๊อต

ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวายขอพรพระอุปคุต เรื่องโชคลาภ  เจดีย์เยเลพญา สิเรียม

อิ่มอร่อยเมนูเด็ด กุ้งแม่น้ำเผา+สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด

เมนูพิเศษบุฟเฟ่ต์ซีฟู้ด + พักโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว

แถมฟรี!! ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกะละบา+ถุงผ้า+พัด+ร่ม+สมุดสวดมนต์+คู่มือพม่า)

BT-MMR04_FD

เดินทาง
ธ.ค. - มี.ค.
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
สายการบิน
Air Asia
(FD)
ราคาเริ่มต้น
11,900 บาท

ตารางการเดินทาง

วันเดินทาง รหัสทัวร์ ราคาเริ่มต้นที่ จำนวนที่รับได้ สถานะ
- 25-27 ม.ค. 62 BT-MMR04_FD 12,900 SOLD OUT ติดต่อบริษัททัวร์
- 26-28 ม.ค. 62 BT-MMR04_FD 13,900 SOLD OUT ติดต่อบริษัททัวร์
- 01-03 ก.พ. 62 BT-MMR04_FD 11,900 SOLD OUT ติดต่อบริษัททัวร์
- 02-04 ก.พ. 62 BT-MMR04_FD 11,900 SOLD OUT ติดต่อบริษัททัวร์
- 08-10 ก.พ. 62 BT-MMR04_FD 11,900 SOLD OUT ติดต่อบริษัททัวร์
- 09-11 ก.พ. 62 BT-MMR04_FD 11,900 SOLD OUT ติดต่อบริษัททัวร์
- 15-17 ก.พ. 62 BT-MMR04_FD 11,900 1 ติดต่อบริษัททัวร์
- 16-18 ก.พ. 62 BT-MMR04_FD 12,900 SOLD OUT ติดต่อบริษัททัวร์
- 22-24 ก.พ. 62 BT-MMR04_FD 11,900 SOLD OUT ติดต่อบริษัททัวร์
- 23-25 ก.พ. 62 BT-MMR04_FD 12,900 7 ติดต่อบริษัททัวร์
- 01-03 มี.ค. 62 BT-MMR04_FD 11,900 SOLD OUT ติดต่อบริษัททัวร์
- 02-04 มี.ค. 62 BT-MMR04_FD 12,900 26 ติดต่อบริษัททัวร์
- 08-10 มี.ค. 62 BT-MMR04_FD 11,900 21 ติดต่อบริษัททัวร์
- 15-17 มี.ค. 62 BT-MMR04_FD 11,900 25 ติดต่อบริษัททัวร์
- 22-24 มี.ค. 62 BT-MMR04_FD 11,900 28 ติดต่อบริษัททัวร์
- 23-25 มี.ค. 62 BT-MMR04_FD 12,900 34 ติดต่อบริษัททัวร์
- 29-31 มี.ค. 62 BT-MMR04_FD 12,900 34 ติดต่อบริษัททัวร์
- 30-01 เม.ย 62 BT-MMR04_FD 13,900 34 ติดต่อบริษัททัวร์

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์