BEST INDOCHINA TRAVEL & AGENCY CO.,LTD

THE BEST ALTERNATIVE CHOICE FOR YOU

มหัศจรรย์...MYANMAR มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน 

ไฮไลท์

ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน

ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก ทอดข้าม ทะเลสาบคองตามัน

ชม พระราชวังไม้สักชเวนานจอง ชมวิวที่เขา มัณฑะเลย์ฮิลล์

ชมความงดงาม พระราชวังมัณฑะเลย์

ล่องแม่น้ำอิระวะดีชม เมืองมิงกุน ระฆังมิงกุน เจดีย์มิงกุน และ ทัชมาฮาลพม่า

ตักบาตรพระสงฆ์ 1,400 รูป ณ วัดมหากันดายง และชมวัดกุโสดอ

เที่ยวเมือง สกายน์ สักการะเจดีย์เก๊ามูดอว์ นั่งรถม้าชมเมืองอังวะ

เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ำเผา + น้ำดื่ม + ผ้าเย็นไม่จำกัด

แถมฟรี!! ชุดเสริมบารมี (ถุงผ้า+ร่ม+สมุดสวดมนต์+คู่มือพม่า)

BT-MMR03_PG

เดินทาง
ก.พ. - มิ.ย.
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
สายการบิน
Bangkok Airways
(PG)
ราคาเริ่มต้น
10,900 บาท

ตารางการเดินทาง

วันเดินทาง รหัสทัวร์ ราคาเริ่มต้นที่ สถานะ
- 07-09 มี.ค. 63 BT-MMR03_PG 11,900 ติดต่อบริษัททัวร์
- 28-30 มี.ค. 63 BT-MMR03_PG 11,900 ติดต่อบริษัททัวร์
- 03-05 เม.ย 63 BT-MMR03_PG 11,900 ติดต่อบริษัททัวร์
- 13-15 เม.ย 63 BT-MMR03_PG 13,900 ติดต่อบริษัททัวร์
- 01-03 พ.ค 63 BT-MMR03_PG 12,900 ติดต่อบริษัททัวร์
- 02-04 พ.ค 63 BT-MMR03_PG 12,900 ติดต่อบริษัททัวร์
- 09-11 พ.ค 63 BT-MMR03_PG 11,900 ติดต่อบริษัททัวร์
- 03-05 มิ.ย. 63 BT-MMR03_PG 11,900 ติดต่อบริษัททัวร์
- 05-07 มิ.ย. 63 BT-MMR03_PG 11,900 ติดต่อบริษัททัวร์
- 27-29 มิ.ย. 63 BT-MMR03_PG 11,900 ติดต่อบริษัททัวร์

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์