BEST INDOCHINA TRAVEL & AGENCY CO.,LTD

THE BEST ALTERNATIVE CHOICE FOR YOU

มหัศจรรย์...ลี่เจียง ต้าหลี่ แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก 

ไฮไลท์

นั่งกระเช้าใหญ่ชมวิวพิชิต "ภูเขาหิมะมังกรหยก"

ชมโชว์จางอี้โหมวสุดอลังการชุด Impression Lijing

สัมผัสธรรมชาติอันงดงามสระมังกรดำ อุทยานน้ำหยก

วัดลามะซงจ้านหลิน หรือโปตาลาน้อยแห่งแชงกรีล่า

เที่ยวชมมรดกโลก ช่องแคบเสือกระโจน

สุดยอด4เมืองโบราณอารยธรรมยูนนาน ต้าหลี่ จงเตี้ยน ลี่เจียง ซู่เหอ

พิเศษ!! พักหรู 5 ดาว และลิ้มรสเมนูสุกี้ปลาแซลมอน

BT-LJG03_8L

เดินทาง
ก.พ. - เม.ย.
ระยะเวลา
5 วัน 4 คืน
สายการบิน
Lucky Air
(8L)
ราคาเริ่มต้น
16,900 บาท

ตารางการเดินทาง

วันเดินทาง รหัสทัวร์ ราคาเริ่มต้นที่ สถานะ

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์