BEST INDOCHINA TRAVEL & AGENCY CO.,LTD

THE BEST ALTERNATIVE CHOICE FOR YOU

มหัศจรรย์.....เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 

ไฮไลท์

ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว ทุกเช้าชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพากันออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆ์

นมัสการ พระบาง พระคู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง

วัดเชียงทอง วัดหลวงคู่บ้านคู่เมือง พระธาตุภูษี

ขอพร พระธาตุหลวง ศาสนสถานที่สำคัญที่สุดของประเทสลาว ชม อนุสาวรีย์ประตูชัย

กุ้ยหลินเมืองลาว ตระการตากับหินงอกหินย้อยใน ถ้ำจัง

เพลิดเพลินกับสีสันยามค่ำคืนบน ถนนคนเดิน walking street  หรือ”ถนนโรตี”

เที่ยวชม ถนนข้าวเหนียว หรือ ตลาดมืด ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อสิ้นค้าพื้นเมืองมากมาย

พิเศษ !! พิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองตามประเพณีของชาวหลวงพระบาง

แถมฟรี !! ชุดสะบายดี (ถุงผ้าสะบายดี+สมุดสวดมนต์+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด)

BT-LAO02_FD

เดินทาง
พ.ย. - พ.ค.
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
สายการบิน
Air Asia
(FD)
ราคาเริ่มต้น
12,900 บาท

ตารางการเดินทาง

วันเดินทาง รหัสทัวร์ ราคาเริ่มต้นที่ สถานะ
- 23-25 พ.ย. 62 BT-LAO02_FD 12,900 ติดต่อบริษัททัวร์
- 30-02 ธ.ค. 62 BT-LAO02_FD 14,900 ติดต่อบริษัททัวร์
- 05-07 ธ.ค. 62 BT-LAO02_FD 14,900 ติดต่อบริษัททัวร์
- 14-16 ธ.ค. 62 BT-LAO02_FD 14,900 ติดต่อบริษัททัวร์
- 20-22 ธ.ค. 62 BT-LAO02_FD 13,900 ติดต่อบริษัททัวร์
- 28-30 ธ.ค. 62 BT-LAO02_FD 15,900 ติดต่อบริษัททัวร์
- 29-31 ธ.ค. 62 BT-LAO02_FD 16,900 ติดต่อบริษัททัวร์
- 30-01 ม.ค. 63 BT-LAO02_FD 16,900 ติดต่อบริษัททัวร์
- 11-13 ม.ค. 63 BT-LAO02_FD 13,900 ติดต่อบริษัททัวร์
- 18-20 ม.ค. 63 BT-LAO02_FD 13,900 ติดต่อบริษัททัวร์
- 25-27 ม.ค. 63 BT-LAO02_FD 13,900 ติดต่อบริษัททัวร์
- 01-03 ก.พ. 63 BT-LAO02_FD 14,900 ติดต่อบริษัททัวร์
- 15-17 ก.พ. 63 BT-LAO02_FD 14,900 ติดต่อบริษัททัวร์
- 07-09 มี.ค. 63 BT-LAO02_FD 13,900 ติดต่อบริษัททัวร์
- 21-23 มี.ค. 63 BT-LAO02_FD 13,900 ติดต่อบริษัททัวร์
- 04-06 เม.ย 63 BT-LAO02_FD 15,900 ติดต่อบริษัททัวร์
- 11-13 เม.ย 63 BT-LAO02_FD 16,900 ติดต่อบริษัททัวร์
- 12-14 เม.ย 63 BT-LAO02_FD 16,900 ติดต่อบริษัททัวร์
- 13-15 เม.ย 63 BT-LAO02_FD 16,900 ติดต่อบริษัททัวร์
- 02-04 พ.ค 63 BT-LAO02_FD 15,900 ติดต่อบริษัททัวร์
- 16-18 พ.ค 63 BT-LAO02_FD 13,900 ติดต่อบริษัททัวร์
- 30-01 มิ.ย. 63 BT-LAO02_FD 13,900 ติดต่อบริษัททัวร์

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์