BEST INDOCHINA TRAVEL & AGENCY CO.,LTD

THE BEST ALTERNATIVE CHOICE FOR YOU

มหัศจรรย์.....เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 

ไฮไลท์

ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว ทุกเช้าชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพากันออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆ์

นมัสการ พระบาง พระคู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง

วัดเชียงทอง วัดหลวงคู่บ้านคู่เมือง พระธาตุภูษี

ขอพร พระธาตุหลวง ศาสนสถานที่สำคัญที่สุดของประเทสลาว ชม อนุสาวรีย์ประตูชัย

กุ้ยหลินเมืองลาว ตระการตากับหินงอกหินย้อยใน ถ้ำจัง

เพลิดเพลินกับสีสันยามค่ำคืนบน ถนนคนเดิน walking street  หรือ”ถนนโรตี”

เที่ยวชม ถนนข้าวเหนียว หรือ ตลาดมืด ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อสิ้นค้าพื้นเมืองมากมาย

พิเศษ !! พิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองตามประเพณีของชาวหลวงพระบาง

แถมฟรี !! ชุดสะบายดี (เสื้อยืดสะบายดี+ถุงผ้าสะบายดี+สมุดสวดมนต์+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด)

BT-LAO02_FD

เดินทาง
มิ.ย. - ต.ค.
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
สายการบิน
Air Asia
(FD)
ราคาเริ่มต้น
12,900 บาท

ตารางการเดินทาง

วันเดินทาง รหัสทัวร์ ราคาเริ่มต้นที่ จำนวนที่รับได้ สถานะ
- 27-29 ก.ย. 62 BT-LAO02_FD 12,900 SOLD OUT ติดต่อบริษัททัวร์
- 05-07 ต.ค. 62 BT-LAO02_FD 13,900 2 ติดต่อบริษัททัวร์
- 18-20 ต.ค. 62 BT-LAO02_FD 13,900 1 ติดต่อบริษัททัวร์
- 26-28 ต.ค. 62 BT-LAO02_FD 13,900 17 ติดต่อบริษัททัวร์
- 02-04 พ.ย. 62 BT-LAO02_FD 12,900 11 ติดต่อบริษัททัวร์
- 09-11 พ.ย. 62 BT-LAO02_FD 15,900 24 ติดต่อบริษัททัวร์
- 16-18 พ.ย. 62 BT-LAO02_FD 14,900 24 ติดต่อบริษัททัวร์
- 23-25 พ.ย. 62 BT-LAO02_FD 12,900 SOLD OUT ติดต่อบริษัททัวร์
- 30-02 ธ.ค. 62 BT-LAO02_FD 14,900 24 ติดต่อบริษัททัวร์
- 05-07 ธ.ค. 62 BT-LAO02_FD 15,900 24 ติดต่อบริษัททัวร์
- 14-16 ธ.ค. 62 BT-LAO02_FD 14,900 24 ติดต่อบริษัททัวร์
- 20-22 ธ.ค. 62 BT-LAO02_FD 14,900 24 ติดต่อบริษัททัวร์
- 28-30 ธ.ค. 62 BT-LAO02_FD 16,900 24 ติดต่อบริษัททัวร์
- 29-31 ธ.ค. 62 BT-LAO02_FD 16,900 24 ติดต่อบริษัททัวร์
- 30-01 ม.ค. 63 BT-LAO02_FD 17,900 24 ติดต่อบริษัททัวร์
- 11-13 ม.ค. 63 BT-LAO02_FD 14,900 24 ติดต่อบริษัททัวร์
- 18-20 ม.ค. 63 BT-LAO02_FD 14,900 24 ติดต่อบริษัททัวร์
- 25-27 ม.ค. 63 BT-LAO02_FD 14,900 24 ติดต่อบริษัททัวร์
- 01-03 ก.พ. 63 BT-LAO02_FD 14,900 24 ติดต่อบริษัททัวร์

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์