BEST INDOCHINA TRAVEL & AGENCY CO.,LTD

THE BEST ALTERNATIVE CHOICE FOR YOU

เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 

ไฮไลท์

ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว ทุกเช้าชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพากันออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆ์

นมัสการ พระบาง พระคู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง

วัดเชียงทอง วัดหลวงคู่บ้านคู่เมือง พระธาตุภูษี

ขอพร พระธาตุหลวง ศาสนสถานที่สำคัญที่สุดของประเทสลาว ชม อนุสาวรีย์ประตูชัย

ชมเมืองมรดกโลก นมัสการหอพระบาง วัดเชียงทอง สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของหลวงพระบาง

กุ้ยหลินเมืองลาว ตระการตากับหินงอกหินย้อยใน ถ้ำจัง

เพลิดเพลินกับสีสันยามค่ำคืนบน ถนนคนเดิน walking street  หรือ”ถนนโรตี”

เที่ยวชม ถนนข้าวเหนียว หรือ ตลาดมืด ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อสิ้นค้าพื้นเมืองมากมาย

พิเศษ !! พิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองตามประเพณีของชาวหลวงพระบาง

แถมฟรี !! ชุดสะบายดี (เสื้อยืดสะบายดี+ถุงผ้าสะบายดี+สมุดสวดมนต์+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด

 

BT-LAO02_FD

เดินทาง
ส.ค. - ม.ค.
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
สายการบิน
Air Asia
(FD)
ราคาเริ่มต้น
12,900 บาท

ตารางการเดินทาง

วันเดินทาง รหัสทัวร์ ราคาเริ่มต้นที่ จำนวนที่รับได้ สถานะ
- 22-24 พ.ย. 61 BT-LAO02_FD 12,900 1 ติดต่อบริษัททัวร์
- 30-02 ธ.ค. 61 BT-LAO02_FD 13,900 SOLD OUT ติดต่อบริษัททัวร์
- 07-09 ธ.ค. 61 BT-LAO02_FD 14,900 SOLD OUT ติดต่อบริษัททัวร์
- 08-10 ธ.ค. 61 BT-LAO02_FD 15,900 SOLD OUT ติดต่อบริษัททัวร์
- 14-16 ธ.ค. 61 BT-LAO02_FD 13,900 9 ติดต่อบริษัททัวร์
- 21-23 ธ.ค. 61 BT-LAO02_FD 14,900 12 ติดต่อบริษัททัวร์
- 28-30 ธ.ค. 61 BT-LAO02_FD 14,900 15 ติดต่อบริษัททัวร์
- 29-31 ธ.ค. 61 BT-LAO02_FD 15,900 SOLD OUT ติดต่อบริษัททัวร์
- 30-01 ม.ค. 62 BT-LAO02_FD 15,900 1 ติดต่อบริษัททัวร์
- 31-02 ม.ค. 62 BT-LAO02_FD 16,900 21 ติดต่อบริษัททัวร์
- 04-06 ม.ค. 62 BT-LAO02_FD 14,900 24 ติดต่อบริษัททัวร์
- 11-13 ม.ค. 62 BT-LAO02_FD 13,900 21 ติดต่อบริษัททัวร์
- 18-20 ม.ค. 62 BT-LAO02_FD 13,900 24 ติดต่อบริษัททัวร์
- 25-27 ม.ค. 62 BT-LAO02_FD 13,900 24 ติดต่อบริษัททัวร์

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์