BEST INDOCHINA TRAVEL & AGENCY CO.,LTD

THE BEST ALTERNATIVE CHOICE FOR YOU

ลาว หลวงพระบาง วัดเชียงทอง 

ไฮไลท์

ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว ทุกเช้าชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพากันออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆ์

นมัสการ พระบาง พระคู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง

วัดเชียงทอง วัดหลวงคู่บ้านคู่เมือง พระธาตุภูษี

ชมความงดงามของ น้ำตกตาดกวางสี ที่ตกลดหลั่นเป็นชั้นๆ อย่างสวยงาม

นั่งเรือล่องแม่น้ำโขงชม วิถีชีวิตของบ้านช่างไห่  และ ถ้ำติ่ง

วัดวิชุนราช นมัสการ พระธาตุหมากโม

เที่ยวชม ถนนข้าวเหนียว หรือ ตลาดมืด ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อสิ้นค้าพื้นเมืองมากมาย

พิเศษ!! พิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองตามประเพณีของชาวหลวงพระบาง + พักหรู 4 ดาว

แถมฟรี!! ชุดเสริมสะบายดี (เสื้อยืดสะบายดี+ถุงผ้าสะบายดี+พัดสะบายดี+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด)

BT-LAO01_PG

เดินทาง
ส.ค. - ธ.ค.
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
สายการบิน
Bangkok Airways
(PG)
ราคาเริ่มต้น
12,900 บาท

ตารางการเดินทาง

วันเดินทาง รหัสทัวร์ ราคาเริ่มต้นที่ จำนวนที่รับได้ สถานะ
- 23-25 พ.ย. 61 BT-LAO01_PG 14,900 SOLD OUT ติดต่อบริษัททัวร์
- 30-02 ธ.ค. 61 BT-LAO01_PG 13,900 1 ติดต่อบริษัททัวร์
- 07-09 ธ.ค. 61 BT-LAO01_PG 14,900 SOLD OUT ติดต่อบริษัททัวร์
- 14-16 ธ.ค. 61 BT-LAO01_PG 13,900 SOLD OUT ติดต่อบริษัททัวร์
- 21-23 ธ.ค. 61 BT-LAO01_PG 13,900 SOLD OUT ติดต่อบริษัททัวร์
- 28-30 ธ.ค. 61 BT-LAO01_PG 13,900 SOLD OUT ติดต่อบริษัททัวร์

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์