BEST INDOCHINA TRAVEL & AGENCY CO.,LTD

THE BEST ALTERNATIVE CHOICE FOR YOU

ลาว..หลวงพระบาง 

ไฮไลท์

ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว ทุกเช้าชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพากันออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆ์

นมัสการ พระบาง พระคู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง

วัดเชียงทอง วัดหลวงคู่บ้านคู่เมือง พระธาตุภูษี

ชมความงดงามของ น้ำตกตาดกวางสี ที่ตกลดหลั่นเป็นชั้นๆ อย่างสวยงาม

นั่งเรือล่องแม่น้ำโขงชม วิถีชีวิตของบ้านช่างไห่  และ ถ้ำติ่ง

วัดวิชุนราช นมัสการ พระธาตุหมากโม

เที่ยวชม ถนนข้าวเหนียว หรือ ตลาดมืด ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อสิ้นค้าพื้นเมืองมากมาย

พิเศษ!! พิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองตามประเพณีของชาวหลวงพระบาง + พักหรู 4 ดาว

แถมฟรี!! ชุดเสริมสะบายดี (ถุงผ้าสะบายดี+ร่ม+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด)

BT-LAO01_FD

เดินทาง
มิ.ย. - ก.ย.
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
สายการบิน
Air Asia
(FD)
ราคาเริ่มต้น
12,900 บาท

ตารางการเดินทาง

วันเดินทาง รหัสทัวร์ ราคาเริ่มต้นที่ จำนวนที่รับได้ สถานะ
- 05-07 ก.ค. 62 BT-LAO01_FD 13,900 SOLD OUT ติดต่อบริษัททัวร์
- 19-21 ก.ค. 62 BT-LAO01_FD 12,900 SOLD OUT ติดต่อบริษัททัวร์
- 26-28 ก.ค. 62 BT-LAO01_FD 14,900 24 ติดต่อบริษัททัวร์
- 27-29 ก.ค. 62 BT-LAO01_FD 15,900 22 ติดต่อบริษัททัวร์
- 10-12 ส.ค. 62 BT-LAO01_FD 15,900 17 ติดต่อบริษัททัวร์
- 23-25 ส.ค. 62 BT-LAO01_FD 12,900 19 ติดต่อบริษัททัวร์
- 30-01 ก.ย. 62 BT-LAO01_FD 12,900 24 ติดต่อบริษัททัวร์
- 13-15 ก.ย. 62 BT-LAO01_FD 13,900 24 ติดต่อบริษัททัวร์
- 27-29 ก.ย. 62 BT-LAO01_FD 13,900 24 ติดต่อบริษัททัวร์
- 04-06 ต.ค. 62 BT-LAO01_FD 13,900 24 ติดต่อบริษัททัวร์

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์