BEST INDOCHINA TRAVEL & AGENCY CO.,LTD

THE BEST ALTERNATIVE CHOICE FOR YOU

ลาว..หลวงพระบาง 

ไฮไลท์

ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว ทุกเช้าชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพากันออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆ์

นมัสการ พระบาง พระคู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง

วัดเชียงทอง วัดหลวงคู่บ้านคู่เมือง พระธาตุภูษี

ชมความงดงามของ น้ำตกตาดกวางสี ที่ตกลดหลั่นเป็นชั้นๆ อย่างสวยงาม

นั่งเรือล่องแม่น้ำโขงชม วิถีชีวิตของบ้านช่างไห่  และ ถ้ำติ่ง

วัดวิชุนราช นมัสการ พระธาตุหมากโม

เที่ยวชม ถนนข้าวเหนียว หรือ ตลาดมืด ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อสิ้นค้าพื้นเมืองมากมาย

พิเศษ!! พิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองตามประเพณีของชาวหลวงพระบาง + พักหรู 4 ดาว

แถมฟรี!! ชุดเสริมสะบายดี (เสื้อยืดสะบายดี+ถุงผ้าสะบายดี+พัดสะบายดี+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด)

BT-LAO01_FD

เดินทาง
ธ.ค. - เม.ย.
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
สายการบิน
Air Asia
(FD)
ราคาเริ่มต้น
12,900 บาท

ตารางการเดินทาง

วันเดินทาง รหัสทัวร์ ราคาเริ่มต้นที่ จำนวนที่รับได้ สถานะ
- 26-28 ม.ค. 62 BT-LAO01_FD 12,900 SOLD OUT ติดต่อบริษัททัวร์
- 02-04 ก.พ. 62 BT-LAO01_FD 13,900 3 ติดต่อบริษัททัวร์
- 09-11 ก.พ. 62 BT-LAO01_FD 12,900 SOLD OUT ติดต่อบริษัททัวร์
- 22-24 ก.พ. 62 BT-LAO01_FD 12,900 2 ติดต่อบริษัททัวร์
- 01-03 มี.ค. 62 BT-LAO01_FD 13,900 24 ติดต่อบริษัททัวร์
- 08-10 มี.ค. 62 BT-LAO01_FD 13,900 24 ติดต่อบริษัททัวร์
- 15-17 มี.ค. 62 BT-LAO01_FD 12,900 24 ติดต่อบริษัททัวร์
- 22-24 มี.ค. 62 BT-LAO01_FD 13,900 24 ติดต่อบริษัททัวร์
- 29-31 มี.ค. 62 BT-LAO01_FD 13,900 24 ติดต่อบริษัททัวร์
- 05-07 เม.ย 62 BT-LAO01_FD 14,900 24 ติดต่อบริษัททัวร์
- 26-28 เม.ย 62 BT-LAO01_FD 13,900 24 ติดต่อบริษัททัวร์

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์