BEST INDOCHINA TRAVEL & AGENCY CO.,LTD

THE BEST ALTERNATIVE CHOICE FOR YOU

มหัศจรรย์...หลวงพระบาง 

ไฮไลท์

ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว ทุกเช้าชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพากันออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆ์ 

นมัสการ พระประทานอันงดงาม ณ วัดใหม่  เยี่ยมชมพระราชวังเก่า 

ล่องเรือเพื่อรับประทานอาหารและชมพระอาทิตย์ตกดิน!!

วัดเชียงทอง วัดหลวงคู่บ้านคู่เมือง พระธาตุภูษี 

ชมความงดงามของ น้ำตกตาดกวางสี ที่ตกลดหลั่นเป็นชั้นๆ อย่างสวยงาม 

นั่งเรือล่องแม่น้ำโขงชม วิถีชีวิตของบ้านช่างไห่  และ ถ้ำติ่ง 

วัดวิชุนราช นมัสการ พระธาตุหมากโม 

เที่ยวชม ตลาดมืด ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อสิ้นค้าพื้นเมืองมากมาย 

พิเศษ!! พิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองตามประเพณีของชาวหลวงพระบาง + พักหรู 4 ดาว 

แถมฟรี!! ชุดเสริมสะบายดี (เสื้อยืดสะบายดี+ถุงผ้าสะบายดี+ร่ม+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด)

BT-LAO001_PG

เดินทาง
ก.พ. - มี.ค.
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
สายการบิน
Bangkok Airways
(PG)
ราคาเริ่มต้น
12,900 บาท

ตารางการเดินทาง

วันเดินทาง รหัสทัวร์ ราคาเริ่มต้นที่ จำนวนที่รับได้ สถานะ
- 01-03 ก.พ. 62 BT-LAO001_PG 12,900 SOLD OUT ติดต่อบริษัททัวร์
- 08-10 ก.พ. 62 BT-LAO001_PG 13,900 1 ติดต่อบริษัททัวร์
- 15-17 ก.พ. 62 BT-LAO001_PG 13,900 SOLD OUT ติดต่อบริษัททัวร์
- 22-24 ก.พ. 62 BT-LAO001_PG 13,900 SOLD OUT ติดต่อบริษัททัวร์
- 01-03 มี.ค. 62 BT-LAO001_PG 13,900 20 ติดต่อบริษัททัวร์
- 08-10 มี.ค. 62 BT-LAO001_PG 13,900 12 ติดต่อบริษัททัวร์

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์