BEST INDOCHINA TRAVEL & AGENCY CO.,LTD

THE BEST ALTERNATIVE CHOICE FOR YOU

มหัศจรรย์...คุนหมิง กุ้ยโจว Pingba Cherry Blossom 

ไฮไลท์

สัมผัสบรรยากาศสุดโรแมนติก ซากุระผิงป้า เมืองกุ้ยโจว บานสะพรั่งกว่า 6,000 ไร่ 

ล่องเรือทะเลสาบหมื่นยอด ผ่านชมปราสาทลับกลางน้ำ ท่ามกลางหุบเขา

นั่งกระเช้าขึ้นชมวิวบนภูเขาซีซาน สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสริมสิริมงคล

ชอปปิงถนนคนเดินจินปี้ลู่ เช็คอินซุ้มประตูม้าทองไก่หยกสัญลักษณ์นครคุนหมิง

พิเศษ !! ลิ้มรสเมนูขนมจีนข้ามสะพาน สุกี้เห็ดสมุนไพร

BT-KMG05_KY

เดินทาง
มี.ค. - เม.ย.
ระยะเวลา
4 วัน 3 คืน
สายการบิน
Kunming Airlines
(KY)
ราคาเริ่มต้น
10,900 บาท

ตารางการเดินทาง

วันเดินทาง รหัสทัวร์ ราคาเริ่มต้นที่ สถานะ

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์