BEST INDOCHINA TRAVEL & AGENCY CO.,LTD

THE BEST ALTERNATIVE CHOICE FOR YOU

มหัศจรรย์...คุนหมิง โหลวผิง ทุ่งดอกมัสตาร์ด ตงชวน 

ไฮไลท์

ชม Top View ทุ่งดอกมัสตาร์ดโหลวผิง ณ ยอดเขาไก่ทอง

ชมเทศกาลซากุระ หยวนทงซาน

นั่งกระเช้า ขึ้นชมทิวทัศน์ภูเขาหิมะเจียวจื่อ

เมืองภูเขาเจ็ดสี แผ่นดินสีแดงแห่งตงชวน

น้ำตกเก้ามังกร 1ใน7น้ำตกที่สวยที่สุดของจีน

ชอปปิงถนนคนเดินจินปี้ลู่

ลิ้มรสเมนูเด็ด สุกี้เห็ดสมุนไพร ขนมจีนข้ามสะพาน อาหารกวางตุ้ง

BT-KMG03_KY

เดินทาง
ก.พ. - มี.ค.
ระยะเวลา
5 วัน 4 คืน
สายการบิน
Kunming Airlines
(KY)
ราคาเริ่มต้น
13,900 บาท

ตารางการเดินทาง

วันเดินทาง รหัสทัวร์ ราคาเริ่มต้นที่ สถานะ
- 04-08 มี.ค. 63 BT-KMG03_KY 14,900 ติดต่อบริษัททัวร์
- 05-09 มี.ค. 63 BT-KMG03_KY 14,900 ติดต่อบริษัททัวร์
- 06-10 มี.ค. 63 BT-KMG03_KY 14,900 ติดต่อบริษัททัวร์
- 07-11 มี.ค. 63 BT-KMG03_KY 13,900 ติดต่อบริษัททัวร์
- 11-15 มี.ค. 63 BT-KMG03_KY 14,900 ติดต่อบริษัททัวร์
- 12-16 มี.ค. 63 BT-KMG03_KY 14,900 ติดต่อบริษัททัวร์
- 13-17 มี.ค. 63 BT-KMG03_KY 14,900 ติดต่อบริษัททัวร์
- 14-18 มี.ค. 63 BT-KMG03_KY 14,900 ติดต่อบริษัททัวร์

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์