BEST INDOCHINA TRAVEL & AGENCY CO.,LTD

THE BEST ALTERNATIVE CHOICE FOR YOU

มหัศจรรย์...คุนหมิง ภูเขาหิมะเจียวจื่อ ตงชวน เล่นสกีหิมะ 

BT-KMG02_KY

เดินทาง
ก.ย. - ม.ค.
ระยะเวลา
4 วัน 3 คืน
สายการบิน
Kunming Airlines
(KY)
ราคาเริ่มต้น
10,900 บาท

ไฮไลท์

เล่นสกี ณ ลานสกีหิมะในร่มใหม่ล่าสุด!! SUNAC Snow Park 

นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาหิมะเจียวจื่อ

ตระการตาแผ่นดินสีแดงตงชวน

เช็คอิน อุทยานน้ำตกคุนหมิง แลนด์มาร์กดัง

เสริมบารมี สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์วัดหยวนทง วัดเก่าแก่อายุกว่า 200 ปี

เที่ยวชมเมืองโบราณกวนตู้

ชอปปิง ถนนจินปี้ลู่ แช๊ะภาพคู่ซุ้มประตูม้าทองไก่หยก

ตารางการเดินทาง

วันเดินทาง รหัสทัวร์ ราคาเริ่มต้นที่ สถานะ

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์