BEST INDOCHINA TRAVEL & AGENCY CO.,LTD

THE BEST ALTERNATIVE CHOICE FOR YOU

มหัศจรรย์...คุนหมิง ภูเขาหิมะเจียวจื่อ ตงชวน เล่นสกีหิมะ 

ไฮไลท์

เล่นสกี ณ ลานสกีหิมะในร่มใหม่ล่าสุด!! SUNAC Snow Park 

นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาหิมะเจียวจื่อ

ตระการตาแผ่นดินสีแดงตงชวน

เช็คอิน อุทยานน้ำตกคุนหมิง แลนด์มาร์กดัง

เสริมบารมี สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์วัดหยวนทง วัดเก่าแก่อายุกว่า 200 ปี

เที่ยวชมเมืองโบราณกวนตู้

ชอปปิง ถนนจินปี้ลู่ แช๊ะภาพคู่ซุ้มประตูม้าทองไก่หยก

BT-KMG02_KY

เดินทาง
ก.ย. - ม.ค.
ระยะเวลา
4 วัน 3 คืน
สายการบิน
Kunming Airlines
(KY)
ราคาเริ่มต้น
10,900 บาท

ตารางการเดินทาง

วันเดินทาง รหัสทัวร์ ราคาเริ่มต้นที่ สถานะ
- 10-13 ธ.ค. 63 BT-KMG02_KY 12,900 ติดต่อบริษัททัวร์
- 17-20 ธ.ค. 63 BT-KMG02_KY 11,900 ติดต่อบริษัททัวร์
- 24-27 ธ.ค. 63 BT-KMG02_KY 11,900 ติดต่อบริษัททัวร์
- 29-01 ม.ค. 64 BT-KMG02_KY 13,900 ติดต่อบริษัททัวร์
- 30-02 ม.ค. 64 BT-KMG02_KY 13,900 ติดต่อบริษัททัวร์
- 31-03 ม.ค. 64 BT-KMG02_KY 13,900 ติดต่อบริษัททัวร์
- 07-10 ม.ค. 64 BT-KMG02_KY 11,900 ติดต่อบริษัททัวร์

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์