BEST INDOCHINA TRAVEL & AGENCY CO.,LTD

THE BEST ALTERNATIVE CHOICE FOR YOU

มหัศจรรย์...คุนหมิง ตงชวน ภูเขาหิมะเจียวจื่อ สะพานแก้ว 

ไฮไลท์

นั่งกระเช้าขึ้นชมทิวทัศน์ภูเขาหิมะเจียวจื่อ

เยือนแผ่นดินสีแดงแห่งตงชวน ทิวทัศน์ดินสีแดงที่งดงามแห่งหนึ่งในโลก

เยี่ยมชมถ้ำไซอิ๋วสถานที่ถ่ายทำจริง ท้าความกล้า ณ สะพานแก้ว5D

สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดหยวนทง วัดเก่าแก่ที่สุดของมณฑลยูนนานอายุกว่า 1,200 ปี

อุทยานน้ำตกคุนหมิง สวนใหญ่ใจกลางเมือง

เช็คอิน ณ ซุ้มประตูม้าทองไก่หยก จัตุรัสใจกลางนครคุนหมิง

เพลินเพลินชอปปิงสินค้ามากมาย ถนนคนเดินจินปี้ลู่

เมนูพิเศษ! อาหารกวางตุ้ง สุกี้เห็ดสมุนไพร ขนมจีนข้ามสะพาน

BT-KMG01_SC

เดินทาง
ม.ค. - มี.ค.
ระยะเวลา
5 วัน 2 คืน
สายการบิน
Shandong Airlines
(SC)
ราคาเริ่มต้น
7,900 บาท

ตารางการเดินทาง

วันเดินทาง รหัสทัวร์ ราคาเริ่มต้นที่ สถานะ
- 04-08 มี.ค. 63 BT-KMG01_SC 8,900 ติดต่อบริษัททัวร์
- 05-09 มี.ค. 63 BT-KMG01_SC 8,900 ติดต่อบริษัททัวร์
- 06-10 มี.ค. 63 BT-KMG01_SC 8,900 ติดต่อบริษัททัวร์
- 11-15 มี.ค. 63 BT-KMG01_SC 8,900 ติดต่อบริษัททัวร์
- 12-16 มี.ค. 63 BT-KMG01_SC 8,900 ติดต่อบริษัททัวร์
- 13-17 มี.ค. 63 BT-KMG01_SC 8,900 ติดต่อบริษัททัวร์
- 18-22 มี.ค. 63 BT-KMG01_SC 8,900 ติดต่อบริษัททัวร์
- 19-23 มี.ค. 63 BT-KMG01_SC 8,900 ติดต่อบริษัททัวร์
- 20-24 มี.ค. 63 BT-KMG01_SC 8,900 ติดต่อบริษัททัวร์

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์