BEST INDOCHINA TRAVEL & AGENCY CO.,LTD

THE BEST ALTERNATIVE CHOICE FOR YOU

มหัศจรรย์...คุนหมิง แผ่นดินสีแดงตงชวน ภูเขาหิมะเจียวจื่อ 

ไฮไลท์

นั่งกระเช้าขึ้นชมทิวทัศน์ภูเขาหิมะเจียวจื่อ

เยือนแผ่นดินสีแดงแห่งตงชวน ทิวทัศน์ดินสีแดงที่งดงามแห่งหนึ่งในโลก

นั่งกระเช้าห้อยขาขึ้นเขาซีซาน สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเมือง

เยี่ยมชมเมืองโบราณกวนตู้

อุทยานน้ำตกคุนหมิง สวนใหญ่ใจกลางเมือง

วัดหยวนทง วัดเก่าแก่ที่สุดของมณฑลยูนนานอายุกว่า 1,200 ปี

เช็คอิน ณ ซุ้มประตูม้าทองไก่หยก จัตุรัสใจกลางนครคุนหมิง

เพลินเพลินชอปปิงสินค้ามากมาย ถนนคนเดินจินปี้ลู่

เมนูพิเศษ! สุกี้เห็ดสมุนไพร ขนมจีนข้ามสะพาน

BT-KMG01_SC

เดินทาง
ก.ย. - ม.ค.
ระยะเวลา
5 วัน 2 คืน
สายการบิน
Shandong Airlines
(SC)
ราคาเริ่มต้น
8,900 บาท

ตารางการเดินทาง

วันเดินทาง รหัสทัวร์ ราคาเริ่มต้นที่ สถานะ
- 02-06 ก.ย. 63 BT-KMG01_SC 10,900 ติดต่อบริษัททัวร์
- 09-13 ก.ย. 63 BT-KMG01_SC 10,900 ติดต่อบริษัททัวร์
- 16-20 ก.ย. 63 BT-KMG01_SC 10,900 ติดต่อบริษัททัวร์
- 23-27 ก.ย. 63 BT-KMG01_SC 9,900 ติดต่อบริษัททัวร์
- 08-12 ต.ค. 63 BT-KMG01_SC 10,900 ติดต่อบริษัททัวร์
- 09-13 ต.ค. 63 BT-KMG01_SC 10,900 ติดต่อบริษัททัวร์
- 21-25 ต.ค. 63 BT-KMG01_SC 10,900 ติดต่อบริษัททัวร์
- 28-01 พ.ย. 63 BT-KMG01_SC 10,900 ติดต่อบริษัททัวร์
- 04-08 พ.ย. 63 BT-KMG01_SC 10,900 ติดต่อบริษัททัวร์
- 11-15 พ.ย. 63 BT-KMG01_SC 10,900 ติดต่อบริษัททัวร์
- 18-22 พ.ย. 63 BT-KMG01_SC 9,900 ติดต่อบริษัททัวร์
- 25-29 พ.ย. 63 BT-KMG01_SC 10,900 ติดต่อบริษัททัวร์
- 02-06 ธ.ค. 63 BT-KMG01_SC 11,900 ติดต่อบริษัททัวร์
- 03-07 ธ.ค. 63 BT-KMG01_SC 10,900 ติดต่อบริษัททัวร์
- 09-13 ธ.ค. 63 BT-KMG01_SC 10,900 ติดต่อบริษัททัวร์
- 16-20 ธ.ค. 63 BT-KMG01_SC 10,900 ติดต่อบริษัททัวร์
- 23-27 ธ.ค. 63 BT-KMG01_SC 10,900 ติดต่อบริษัททัวร์
- 28-01 ม.ค. 64 BT-KMG01_SC 12,900 ติดต่อบริษัททัวร์
- 29-02 ม.ค. 64 BT-KMG01_SC 12,900 ติดต่อบริษัททัวร์
- 30-03 ม.ค. 64 BT-KMG01_SC 12,900 ติดต่อบริษัททัวร์
- 04-08 ม.ค. 64 BT-KMG01_SC 8,900 ติดต่อบริษัททัวร์
- 06-10 ม.ค. 64 BT-KMG01_SC 10,900 ติดต่อบริษัททัวร์

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์