BEST INDOCHINA TRAVEL & AGENCY CO.,LTD

THE BEST ALTERNATIVE CHOICE FOR YOU

มหัศจรรย์ตุรกี...บินภายใน 

ไฮไลท์

ชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม นครใต้ดินไคมัคลึ

นั่งบอลลูนชมวิวเมืองคัปปาโดเกีย พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า ชมปามุคคาเล่

ชมเมืองโบราณเอฟฟิซุส ชมเมืองโบราณ ทรอย แวะถ่ายรูปกับม้าโทรจัน 

ชมสัญลักษณ์ของเมืองนครอิสตันบูล “บลูมอสก์” และวิหารเซนต์โซเฟีย

ชอปปิงตลาดแกรนด์บาร์ซาร์ และสไปซ์มาร์เก็ต

ชมอุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน  ฮายาโซฟีอา และจัตุรัสสุลต่านอาห์เหม็ด

ชมพระราชวังโดลมาบาห์เช่ ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส ชมพระราชวังทอปกาปิ 

นำท่านชมการแสดงพื้นเมือง “โชว์ระบำหน้าท้อง” Belly Dance

พิเศษ บินภายใน และพักโรงแรมตกแต่งสไตล์ถ้ำ 1 คืน

BT-IST02_TK

เดินทาง
มี.ค. - มิ.ย.
ระยะเวลา
8 วัน 5 คืน
สายการบิน
Turkish Airlines
(TK)
ราคาเริ่มต้น
34,900 บาท

ตารางการเดินทาง

วันเดินทาง รหัสทัวร์ ราคาเริ่มต้นที่ จำนวนที่รับได้ สถานะ
- 09-16 พ.ค 62 BT-IST02_TK 34,900 25 ติดต่อบริษัททัวร์
- 22-29 พ.ค 62 BT-IST02_TK 34,900 29 ติดต่อบริษัททัวร์
- 04-11 มิ.ย. 62 BT-IST02_TK 35,900 35 ติดต่อบริษัททัวร์
- 19-26 มิ.ย. 62 BT-IST02_TK 35,900 25 ติดต่อบริษัททัวร์

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์