BEST INDOCHINA TRAVEL & AGENCY CO.,LTD

THE BEST ALTERNATIVE CHOICE FOR YOU

มหัศจรรย์...ตุรกี บินตรงสู่อิสตันบูล 

ไฮไลท์

นั่งเรือข้ามช่องแคบดาร์คะเนลส์ ชมเมืองโบราณ ทรอย แวะถ่ายรูปกับม้าโทรจัน

ชมเมืองโบราณเอฟฟิซุส บ้านพระแม่มารี

ชมปามุคคาเล่ เมืองคัปปาโดเกีย สถานีคาราวาน

ชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม นครใต้ดินไคมัคลึ

ทะเลสาบน้ำเค็ม Lake Tuz Tuz Golu พระราชวังทอปกาปิ

ชมสัญลักษณ์ของเมืองนครอิสตันบูล “บลูมอสก์”

ชมอุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน ฮายาโซฟีอา และจัตุรัสสุลต่านอาห์เหม็ด

ชมการแสดงพื้นเมือง “โชว์ระบำหน้าท้อง” Belly Dance

พักโรงแรมตกแต่งสไตล์ถ้ำ 1 คืน

BT-IST01_TK

เดินทาง
ส.ค. - ธ.ค.
ระยะเวลา
8 วัน 5 คืน
สายการบิน
Turkish Airlines
(TK)
ราคาเริ่มต้น
29,999 บาท

ตารางการเดินทาง

วันเดินทาง รหัสทัวร์ ราคาเริ่มต้นที่ จำนวนที่รับได้ สถานะ
- 07-14 ส.ค. 62 BT-IST01_TK 31,900 35 ติดต่อบริษัททัวร์
- 14-21 ส.ค. 62 BT-IST01_TK 31,900 27 ติดต่อบริษัททัวร์
- 04-11 ก.ย. 62 BT-IST01_TK 31,900 35 ติดต่อบริษัททัวร์
- 11-18 ก.ย. 62 BT-IST01_TK 31,900 35 ติดต่อบริษัททัวร์
- 18-25 ก.ย. 62 BT-IST01_TK 32,900 35 ติดต่อบริษัททัวร์
- 25-02 ต.ค. 62 BT-IST01_TK 32,900 35 ติดต่อบริษัททัวร์
- 02-09 ต.ค. 62 BT-IST01_TK 32,900 35 ติดต่อบริษัททัวร์
- 23-30 ต.ค. 62 BT-IST01_TK 32,900 35 ติดต่อบริษัททัวร์
- 30-06 พ.ย. 62 BT-IST01_TK 29,999 35 ติดต่อบริษัททัวร์
- 06-13 พ.ย. 62 BT-IST01_TK 30,900 21 ติดต่อบริษัททัวร์
- 13-20 พ.ย. 62 BT-IST01_TK 31,900 SOLD OUT ติดต่อบริษัททัวร์
- 20-27 พ.ย. 62 BT-IST01_TK 31,900 33 ติดต่อบริษัททัวร์
- 27-04 ธ.ค. 62 BT-IST01_TK 31,900 35 ติดต่อบริษัททัวร์
- 11-18 ธ.ค. 62 BT-IST01_TK 32,900 35 ติดต่อบริษัททัวร์
- 18-25 ธ.ค. 62 BT-IST01_TK 32,900 35 ติดต่อบริษัททัวร์

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์