BEST INDOCHINA TRAVEL & AGENCY CO.,LTD

THE BEST ALTERNATIVE CHOICE FOR YOU

มหัศจรรย์...ตุรกี บินตรงสู่อิสตันบูล 

BT-IST01_TK

เดินทาง
ธ.ค. - มิ.ย.
ระยะเวลา
8 วัน 5 คืน
สายการบิน
Turkish Airlines
(TK)
ราคาเริ่มต้น
27,900 บาท

ไฮไลท์

นั่งเรือข้ามช่องแคบดาร์คะเนลส์ ชมเมืองโบราณ ทรอย แวะถ่ายรูปกับม้าโทรจัน

ชมเมืองโบราณเอฟฟิซุส บ้านพระแม่มารี

ชมปามุคคาเล่ เมืองคัปปาโดเกีย สถานีคาราวาน

ชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม นครใต้ดินไคมัคลึ

ทะเลสาบน้ำเค็ม Lake Tuz Tuz Golu พระราชวังทอปกาปิ

ชมสัญลักษณ์ของเมืองนครอิสตันบูล “บลูมอสก์”

ชมอุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน ฮายาโซฟีอา และจัตุรัสสุลต่านอาห์เหม็ด

ชมการแสดงพื้นเมือง “โชว์ระบำหน้าท้อง” Belly Dance

พักโรงแรมตกแต่งสไตล์ถ้ำ 1 คืน

ชิม ICE CREAM ตุรกี ร้าน MADO ติดอันดับ 1 ของ TRIP ADVISOR

พักหรู 4 ดาว

ตารางการเดินทาง

วันเดินทาง รหัสทัวร์ ราคาเริ่มต้นที่ สถานะ

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์