BEST INDOCHINA TRAVEL & AGENCY CO.,LTD

THE BEST ALTERNATIVE CHOICE FOR YOU

มหัศจรรย์...ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์ 

BT-HKG83_EK

เดินทาง
ธ.ค. - ธ.ค.
ระยะเวลา
4 วัน 3 คืน
สายการบิน
Emirates
(EK)
ราคาเริ่มต้น
22,999 บาท

ไฮไลท์

สักการะพระใหญ่นองปิง ไหว้พระวัดดังเสริมบารมี 

วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน ขอพรพระเจ้าแม่กวนอิม รีพัลส์เบย์

ชุดวิวบนยอดเขาวิคตอเรียพีค เต็มอิ่มสวนสนุกดิสนีย์แลนด์

ชมโชว์แสงสีเสียงสุดอลังการ ริมอ่าววิคตอเรีย Symphony of Lights

 

เมนูพิเศษ หลี่ หยุ่น หมุ่น !!

พักโรงแรม 4 ดาว ย่านจิมซาจุ่ย

 

ตารางการเดินทาง

วันเดินทาง รหัสทัวร์ ราคาเริ่มต้นที่ สถานะ
- 09-12 ธ.ค. 66 BT-HKG83_EK 23,999 ติดต่อบริษัททัวร์

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์