BEST INDOCHINA TRAVEL & AGENCY CO.,LTD

THE BEST ALTERNATIVE CHOICE FOR YOU

ฮ่องกง พระใหญ่นองปิง ดิสนีย์เเลนด์ 

ไฮไลท์

ขอพร “วัดแชกงหมิว” หรือวัดกังหัน ชมแสง สี เสียง A Symphony of Lights

นมัสการ เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน หนึ่งในวัดที่โด่งดังที่สุดของฮ่องกง

ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ณ อ่าวรีพลัสเบย์ นั่งรถรางขึ้นชม พีคแทรม

นั่งกระเช้า Ngong ping 360 ที่ยาวที่สุดในโลก นมัสการ พระใหญ่วัดโป่หลิน หรือพระใหญ่ลันเตา

สนุกสนานสุดเหวี่ยงที่ ฮ่องกง ดีสนีย์แลนด์

ชอปปิงจุใจ Mongkok Ladies Market และย่านจิมซาจุ่ย

แถมฟรี!! ชุดเสริมบารมี  (เสื้อยืด+ถุงผ้า+พัด+น้ำดื่ม+คู่มือเที่ยวฮ่องกง)

BT-HKG03_RJ

เดินทาง
ธ.ค. - ธ.ค.
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
สายการบิน
Royal Jordanian
(RJ)
ราคาเริ่มต้น
17,900 บาท

ตารางการเดินทาง

วันเดินทาง รหัสทัวร์ ราคาเริ่มต้นที่ จำนวนที่รับได้ สถานะ

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์