BEST INDOCHINA TRAVEL & AGENCY CO.,LTD

THE BEST ALTERNATIVE CHOICE FOR YOU

ฮ่องกง มาเก๊า ฟรี!! กระเช้านองปิง 

ไฮไลท์

นั่งเรือเฟอร์รี่ สู่มาเก๊า ชมองค์ รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิม ปรางค์ทอง และโบสถ์เซนต์ปอล

อลังการ โรงแรมระดับ 6 ดาว เดอะเวเนเชี่ยน

นั่งกระเช้า Ngong ping 360 ที่ยาวที่สุดในโลก นมัสการ พระใหญ่วัดโป่หลิน หรือพระใหญ่ลันเตา

เที่ยวหาดทราย REPULSE BAY ขอพรจาก เจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภ

ขอพร “วัดแชกงหมิว” หรือที่รู้จักกันดีในนาม หรือวัดกังหัน

ชอปปิงจุใจ เซนาโด้สแควร์ และย่านจิมซาจุ่ย

พักหรู 4 ดาว แถมฟรี ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืด+พัด+ถุงผ้า+คู่มือฮ่องกง)

BT-HKG008_CX

เดินทาง
เม.ย. - มิ.ย.
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
สายการบิน
Cathay Pacific
(CX)
ราคาเริ่มต้น
17,900 บาท

ตารางการเดินทาง

วันเดินทาง รหัสทัวร์ ราคาเริ่มต้นที่ จำนวนที่รับได้ สถานะ
- 30-01 เม.ย 62 BT-HKG008_CX 17,900 20 ติดต่อบริษัททัวร์
- 05-07 เม.ย 62 BT-HKG008_CX 19,900 SOLD OUT ติดต่อบริษัททัวร์
- 19-21 เม.ย 62 BT-HKG008_CX 17,900 20 ติดต่อบริษัททัวร์
- 20-22 เม.ย 62 BT-HKG008_CX 17,900 20 ติดต่อบริษัททัวร์
- 26-28 เม.ย 62 BT-HKG008_CX 17,900 20 ติดต่อบริษัททัวร์
- 27-29 เม.ย 62 BT-HKG008_CX 17,900 5 ติดต่อบริษัททัวร์
- 03-05 พ.ค 62 BT-HKG008_CX 18,900 SOLD OUT ติดต่อบริษัททัวร์
- 04-06 พ.ค 62 BT-HKG008_CX 18,900 17 ติดต่อบริษัททัวร์
- 18-20 พ.ค 62 BT-HKG008_CX 19,900 20 ติดต่อบริษัททัวร์
- 23-25 พ.ค 62 BT-HKG008_CX 17,900 20 ติดต่อบริษัททัวร์
- 24-26 พ.ค 62 BT-HKG008_CX 17,900 20 ติดต่อบริษัททัวร์
- 25-27 พ.ค 62 BT-HKG008_CX 17,900 20 ติดต่อบริษัททัวร์
- 30-01 มิ.ย. 62 BT-HKG008_CX 17,900 20 ติดต่อบริษัททัวร์
- 31-02 มิ.ย. 62 BT-HKG008_CX 17,900 20 ติดต่อบริษัททัวร์
- 01-03 มิ.ย. 62 BT-HKG008_CX 17,900 SOLD OUT ติดต่อบริษัททัวร์
- 06-08 มิ.ย. 62 BT-HKG008_CX 17,900 SOLD OUT ติดต่อบริษัททัวร์
- 07-09 มิ.ย. 62 BT-HKG008_CX 17,900 20 ติดต่อบริษัททัวร์
- 08-10 มิ.ย. 62 BT-HKG008_CX 17,900 SOLD OUT ติดต่อบริษัททัวร์
- 13-15 มิ.ย. 62 BT-HKG008_CX 17,900 SOLD OUT ติดต่อบริษัททัวร์
- 14-16 มิ.ย. 62 BT-HKG008_CX 17,900 20 ติดต่อบริษัททัวร์
- 20-22 มิ.ย. 62 BT-HKG008_CX 17,900 SOLD OUT ติดต่อบริษัททัวร์
- 21-23 มิ.ย. 62 BT-HKG008_CX 17,900 SOLD OUT ติดต่อบริษัททัวร์
- 22-24 มิ.ย. 62 BT-HKG008_CX 17,900 20 ติดต่อบริษัททัวร์
- 28-30 มิ.ย. 62 BT-HKG008_CX 17,900 20 ติดต่อบริษัททัวร์
- 29-01 ก.ค. 62 BT-HKG008_CX 17,900 SOLD OUT ติดต่อบริษัททัวร์

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์