BEST INDOCHINA TRAVEL & AGENCY CO.,LTD

THE BEST ALTERNATIVE CHOICE FOR YOU

ฮ่องกง มาเก๊า ฟรี!! กระเช้านองปิง 

ไฮไลท์

นั่งเรือเฟอร์รี่ สู่มาเก๊า ชมองค์ รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิม ปรางค์ทอง และโบสถ์เซนต์ปอล

อลังการ โรงแรมระดับ 6 ดาว เดอะเวเนเชี่ยน

นั่งกระเช้า Ngong ping 360 ที่ยาวที่สุดในโลก นมัสการ พระใหญ่วัดโป่หลิน หรือพระใหญ่ลันเตา

เที่ยวหาดทราย REPULSE BAY ขอพรจาก เจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภ

ขอพร “วัดแชกงหมิว” หรือที่รู้จักกันดีในนาม หรือวัดกังหัน

ชอปปิงจุใจ เซนาโด้สแควร์ และย่านจิมซาจุ่ย

พักหรู 4 ดาว แถมฟรี ชุดเสริมบารมี (ถุงผ้า+ร่ม+คู่มือฮ่องกง)

BT-HKG008_CX

เดินทาง
ก.ค. - ต.ค.
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
สายการบิน
Cathay Pacific
(CX)
ราคาเริ่มต้น
17,900 บาท

ตารางการเดินทาง

วันเดินทาง รหัสทัวร์ ราคาเริ่มต้นที่ จำนวนที่รับได้ สถานะ
- 26-28 ก.ค. 62 BT-HKG008_CX 19,900 20 ติดต่อบริษัททัวร์
- 03-05 ส.ค. 62 BT-HKG008_CX 18,900 20 ติดต่อบริษัททัวร์
- 10-12 ส.ค. 62 BT-HKG008_CX 19,900 20 ติดต่อบริษัททัวร์
- 16-18 ส.ค. 62 BT-HKG008_CX 17,900 20 ติดต่อบริษัททัวร์
- 23-25 ส.ค. 62 BT-HKG008_CX 17,900 20 ติดต่อบริษัททัวร์
- 30-01 ก.ย. 62 BT-HKG008_CX 17,900 20 ติดต่อบริษัททัวร์
- 05-07 ก.ย. 62 BT-HKG008_CX 17,900 20 ติดต่อบริษัททัวร์
- 06-08 ก.ย. 62 BT-HKG008_CX 17,900 20 ติดต่อบริษัททัวร์
- 07-09 ก.ย. 62 BT-HKG008_CX 17,900 20 ติดต่อบริษัททัวร์
- 13-15 ก.ย. 62 BT-HKG008_CX 17,900 20 ติดต่อบริษัททัวร์
- 19-21 ก.ย. 62 BT-HKG008_CX 17,900 20 ติดต่อบริษัททัวร์
- 20-22 ก.ย. 62 BT-HKG008_CX 17,900 20 ติดต่อบริษัททัวร์
- 11-13 ต.ค. 62 BT-HKG008_CX 20,900 16 ติดต่อบริษัททัวร์
- 19-21 ต.ค. 62 BT-HKG008_CX 20,900 20 ติดต่อบริษัททัวร์
- 24-26 ต.ค. 62 BT-HKG008_CX 18,900 SOLD OUT ติดต่อบริษัททัวร์
- 25-27 ต.ค. 62 BT-HKG008_CX 18,900 SOLD OUT ติดต่อบริษัททัวร์
- 26-28 ต.ค. 62 BT-HKG008_CX 18,900 20 ติดต่อบริษัททัวร์

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์