BEST INDOCHINA TRAVEL & AGENCY CO.,LTD

THE BEST ALTERNATIVE CHOICE FOR YOU

มหัศจรรย์...ฝรั่งเศส สวิต อิตาลี 2023 

BT-EUR278_EK

เดินทาง
ม.ค. - พ.ค.
ระยะเวลา
9 วัน 6 คืน
สายการบิน
Emirates
(EK)
ราคาเริ่มต้น
83,999 บาท

ไฮไลท์

เที่ยวครบ 3 ประเทศไอคอนนิกแห่งยุโรป

ชมสิ่งมหัศจรรย์ของโลก โคลอสเซียม และหอเอนเมืองปิซ่า

ชมเมืองเวนิส แสนโรแมนติก

นั่ง Eiger Express พิชิตจุงเฟรา Top Of Europe

ช้อปปิ้งจัดเต็ม ที่ LA VALLEE VILLAGE OUTLET

ล่องเรือแม่น้ำแซน สายน้ำหลักแห่งปารีส

เข้าชมพระราชวังแวร์ซายน์ พระราชวังที่ใหญ่และสวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

ใหม่ นั่งกระเช้า Eiger Express สู่ยอดเขาจุงฟราวด์

ช้อปปิ้งลูเซิร์น พร้อมชมสะพานไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป

ทานอาหารท้องถิ่น 3 ประเทศ สปาเก็ตตี้เส้นหมึก สวิสชีสฟองดูว์ และเอสคาโก้อบเนย พร้อมไวน์ฝรั่งเศส

ตารางการเดินทาง

วันเดินทาง รหัสทัวร์ ราคาเริ่มต้นที่ สถานะ
- 24-01 ก.พ. 66 BT-EUR278_EK 85,999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 13-21 ก.พ. 66 BT-EUR278_EK 83,999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 12-20 มี.ค. 66 BT-EUR278_EK 85,999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 08-16 พ.ค 66 BT-EUR278_EK 87,999 ติดต่อบริษัททัวร์

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์